Contido principal do artigo

Lidia Osorio Castelao
Laboratorio do Territorio, Escola Politécnica Superir, Universidade de Santiago de Compostela
España
Eduardo José Corbelle Rico
Laboratorio do Territorio, Escola Politécnica Superir, Universidadede Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-2382-6767
Francisco José Ónega López
Laboratorio do Territorio, Escola Politécnica Superir, Universidadede Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-7677-8968
No 10 (2014), Artigos orixinais
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id3318
Recibido: 13-05-2016 Aceptado: 13-05-2016
Copyright Como citar

Resumo

Este traballo busca caracterizar aos usuarios potenciais das terras que actualmente se atopan en situación de abandono ou infrautilización en Galicia. O sector vacún leiteiro constitúe o núcleo básico do sector agrario galego polo que coñecer a súa opinión como demandantes de terra é unha prioridade para poder establecer un plan de mobilidade de terras. A través da aplicación dunha variante da metodoloxía Delphi comprobouse que dende o sector existe un interese por conseguir máis terra e poder aumentar así a base territorial das explotacións e, en consecuencia, a súa capacidade produtiva. A falta de información tanto técnica como lexislativa relativa aos instrumentos que poden axudar á
mobilización de terras e o seu funcionamento, quedou presente en moitos dos xuízos emitidos polo panel de expertos consultados para este traballo, polo que este constituiría o primeiro paso cara a consecución dunha mobilidade efectiva de terras.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Brouwer, F., Baldock, D., Godeschalk, F.& Beaufoy, G. (1997). Marginalisation of agricultural land in Europe. En Livestock systems in European rural development (pp. 21–31). Nafplio, Greece. Dispoñible en: http://www.macaulay.ac.uk/livestocksystems/nafplio/procee dings/brouwer.htm [29 maio,2014] Carballal Fernández, M. (2013). Mobilización productiva de terras: organización da demanda e da oferta. Estudo de caso para a posta en produción de 1000 ha en Galicia.TFM, Universidade de Santiago de Compostela.

Coímbra, E. (2011). Land management grounded in social soil. Galician land banking in context. Sociología, problemas e prácticas, 66, 135–155. Comisión Europea. (2013). EU Dairy farms - Report 2012 based on FADN data. Brussels.

Corbelle Rico, E. J.& Crecente Maseda, R. (2014). Urbanización, forestación e abandono. Cambios recentes na paisaxe de Galicia. Revista Galega de Economía, 22(2). Dalkey, N. C. (1969). The Delphi method: An experimental study of group opinion. Dispoñible en: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_mem oranda/RM5888/RM5888.pdf [29 maio, 2014]

Dalkey, N. C.& Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management Science, 9(3), 458–467. doi:10.1287/mnsc.9.3.458

Delbecq, A. L., Van de Ven, A. H.& Gustafson, D. H. (1989). Técnicas grupales para la planeación. Mexico: Editorial Trillas, S. A.

Giménez Solla, M., Corbelle Rico, E. J.& Ónega López, F. J. (2012). A utilización do espazo polas explotacións gandeiras. Estudio na comarca de Terra Chá, Lugo. En R. Crecente Maseda & U. Fra Paleo (Eds.), Territorios a examen. Trabajos de ordenación territorial (pp. 57–69). Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico. Universidade de Santiago de Compostela.

Gordon, T. J. (2009). Delphi. En J. C. Glenn & T. J. Gordon (Eds.), Futures Research Methodology Version 3.0.

Gupta, U. G.& Clarke, R. E. (1996). Theory and applications of the Delphi technique: A bibliography (1975–1994). Technological Forecasting and Social Change, 53(2), 185–211. doi:10.1016/S0040-1625(96)00094-7

Instituto Galego de Estatística. (2012). Dispoñible en: http://www.ige.eu Instituto Nacional de Estadística. (2012). Censo Agrario de 2009. Dispoñible en: http://www.ine.es/

Jordán Rodríguez, M.& Babío Arcay, M. R. (2010). Cooperativas de Galicia. Informe de síntese. 2007 (Xunta de Galicia, p. 133). Landeta, J. (1999). El método Delphi. Una técnica de previsión para la incertidumbre (p. 223). Barcelona: Editorial Ariel, S.A.

Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73(5), 467–482. doi:10.1016/j.techfore.2005.09.002 Linstone, H. A.& Turoff, M. (Eds.). (2002). The Delphi Method. Techniques and applications.Dispoñible en: http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ [29 maio, 2014] López Iglesias, E. (1996). Movilidad de la tierra y dinámica de las estructuras agrarias en Galicia (p. 525). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica.

Lorenzana Fernández, R., Villada Legaspi, E.& Ónega López, F. J. (2010). Perspectivas de futuro da estrutura produtiva, a demografía e a utilización do espazo agrario en Galicia. O exemplo do sector lácteo. Cooperación Galega. Caderno de Divulgación Técnica, No 101.

Rowe, G.& Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis. International Journal of Forecasting, 15(4), 353–375. doi:10.1016/S01692070(99)00018-7

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2007). Investigación en - de - con el grupo. En Metodología de la investigación cualitativa (pp. 247–276). Bilbao: Universidad de Deusto.

Sineiro García, F. (2008). La integración de la agricultura gallega en la unión europea. Revista Galega de Economía, 17, 1–14.

Sineiro García, F., López Iglesias, E., Lorenzana, R.& Valdês, B. (2004). La tipología de las explotaciones en función de su viabilidad económica y demográfica; aplicación a las explotaciones de bovino en Galicia. Economía Agraria y Recursos Naturales, 4, 63–85.

Skulmoski, G. J.& Hartman, F. T. (2007). The Delphi method for graduate research. Journal of Information Technology Education, 6(1), 1–21. doi:10.1.1.151.8144

Stitt-Gohdes, W. L.& Crews, T. B. (2004). The Delphi technique: a research strategy for career and technical education. Journal of Career and Technical Education, 20(2). Dispoñible en: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JCTE/v20n2/stitt.html [29 maio, 2014]