Contacto principal

Antonio Iglesias Becerra
Secretaria Comité Editorial
IBADER. Universidade Santiago de Compostela
Teléfono + 34 982824502
IBADER27002 Campus de LugoEspaña

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico