Contido principal do artigo

Pedro Alonso Iglesias
Tomiño (Pontevedra)
España
https://orcid.org/0000-0002-9219-3895
David Martínez Lago
Covas, Ferrol (A Coruña)
España
https://orcid.org/0000-0002-2005-9814
Miguel Hevia Barcón
Cariño (A Coruña)
España
https://orcid.org/0000-0002-3454-778X
No 19 (2023): Recursos Rurais, Artigos orixinais, páxinas 67-82
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id9564
Recibido: 27-11-2023 Publicado: 22-12-2023
Copyright Como citar

Resumo

O presente artigo presenta os resultados obtidos nunha nova estima dos grupos reprodutores de lobo presentes no norte de Galicia. O traballo de campo foi efectuado os anos 2021 e 2022, de maneira que se actualiza o censo que se abordara en anos anteriores (2019 e 2020). Os resultados obtidos compáranse cos contidos no resume do censo oficial do lobo presentado pola Xunta de Galicia e relativo aos anos 2021-2022. A análise dos resultados do censo oficial e a súa comparativa cos obtidos no presente traballo confirman unha subestima no primeiro de entre un 27.7 e un 43.4 % dos grupos reprodutores existentes nos case 3000 km2 da área de estudo. Finalmente, preséntase unha valoración crítica da metodoloxía aplicada no censo oficial, que explicaría as deficiencias observadas nos resultados.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alonso, P., Martínez, D. & Hevia, M. (2021). Censo da poboación de lobos (Canis lupus) do norte de Galicia e estimativa da densidade. Recursos Rurais 17: 39-54.

Álvares, F. (2012). Ecologia e conservação do lobo (Canis lupus, L.) no noroeste de Portugal. Tese de Doutoramento. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências.

Blanco, J.C. & Cortés, Y. (2002). Ecología, censos, percepción y evolución del lobo en España: análisis de un conflicto. SECEM.

Blanco, J.C. & Cortés, Y. (2012). Surveying wolves without snow: a critical review of the methods used in Spain. Hystrix It. J. Mamm 23(1): 35-48.

Boitani, L. (1987). Dalla parte del lupo. Ed. Mondadori.

Cross, P.C., Almberg, E.S., Haase, C.G., Hudson, P.J., Maloney,S.K., Metz, M.C., Munn,A.J., Nugent, P., Putzeys, O., Stahler, D.R., Stewart, A.C., & Smith, D.W. (2016). Energetic costs of mange in wolves estimated from infrared thermography. Ecology 97(8): 1938-1948. https://doi.org/10.1890/15-1346.1

Fagúndez, J., Lagos, L.,Cortés-Vázquez, J.A., & Canastra, F. (2021). Los caballos salvajes de Galicia. Contexto socioeconómico y beneficios ambientales. El caso de estudio de Galicia en el proyecto Grazelife (Life 18 PRE NL 002).

Fuller, T.K., Mech, L.D., & Fitts Cochrane, J. (2003). Wolf population dynamics. Pp. 161-19 In: Wolves. Behavior, Ecology, and Conservation. L.D. Mech e L. Boitani (Eds.). The University of Chicago Press. Chicago.

Jiménez, J., García, E., Llaneza, L., Palacios, V., González, L.M., García-Domínguez, F. Muñoz-Igualada, J & López-Bao, J.V. (2023). Multimethod, multistate Bayesian hierarchical modeling approach for use in regional monitoring of wolves. Conservation Biology, 30 (4): 883-893. http://doi.org/10.1111/cobi.12685

Jiménez, J., Cara, D., García-Domínguez, F. & Barasona, J.L. (2023). Estimating wolf (Canis lupus) densities using video camera traps and spatial capture-recapture analysis. Ecosphere 14: e4604. https://doi.org/10.1002/ecs2.4604

Kittle, A., Anderson, M., Avgar, T., Baker, J.A., Brown, G.S., Hagens, J., Iwachewski, E., Moffatt, S., Mosser, A., Patterson, B.R., Reid, D.E.B., Rodgers, A.R., Shuter,J., Street, G.M., Thompson, I.D., Van der Vennen,L.M. & Fryxell, J.M. (2015). Wolves adapt territory size, not pack size to local habitat quality. Journal of Animal Ecology 2015. https://doi: 10.1111/1365-2656.12366

Llaneza, L., García, E.J. & López-Bao, J.V. (2014). Intensity of territorial marking predicts wolf reproduction: implications for wolf monitoring. PLoS ONE 9(3): e93015. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0093015.

Martí, F. & Pérez, J.J. (2016). Spanish public finances through the financial crisis. Documentos de Trabajo nº 1620. Banco de España.

Mech, L.D. (1970). The Wolf: The Ecology and Behavior of an Endangered Species. University of Minnesota Press.

Merli, E., Mattioli, L:, Bassi, E., Bongi, P., Berzi,D., Ciuti, F., Luccarini, S., Morimando, F., Viviani, V., Caniglia, R., Galaverni, M., Fabbri, E., Scandura, M. & Apollonio, M. (2023). Estimating wolf population size and dynamics by field monitoring and demographic models: implications for management and conservation. Animals 2023, 13, 1735. https://doi.org/10.3390/ani13111735

Petrucci-Fonseca, F. (1990). O lobo (Canis lupus signatus Cabrera, 1907) em Portugal. Problemática da sua conservação. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, Lisboa.

Pimlott, D.H. (1960). The use of tape-recorded wolf howls to locate timber wolves. Midwest Wildlife Conference.

Sells, S.N., Keever, A.C., Mitchell, M.S., Gude, J., Podruzny, K., & Inman, R. (2020). Improving estimation of wolf recruitment and abundance, and development of an adaptive harvest management program for wolves in Montana. Final report for Federal Aid in Wildlife Restoration Grant W-161-R-1. Montana Fish, Wildlife & Parks.

Sidorovich, V. & Rotenko, I. (2019). Reproduction biology in grey wolves Canis lupus in Belarus: Common beliefs versus reality. Minsk Chatyry Chverci.

Vilá, C. (1993). Aspectos morfologicos y ecologicos del lobo iberico (Canis lupus l.). Tese de doutoramento. Universitat de Barcelona.

Xunta de Galicia (2022). Censo de lobo ibérico en Galicia. Resumo. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)