Recursos Rurais. Revista do IBADER (Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Agrario)  é unha revista internacional, de carácter anual fundada en 2005, que acolle artigos, revisións e notas orixinais sobre a investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.

Recursos Rurais aparece indexada en DOAJ, Latindex Catalogue 2.0 , Fuente Académica Premier, Biological Abstracts (BA), BIOSIS Previews, Zoological Record, AGRIS, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, Rebiun, Internet Archive.

O portal dixital de Recursos Rurais aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son o galego, español, francés, inglés e portugués.

No 17 (2021)

Publicado: 2021-05-20

Táboa de contidos

Modelado y Simulación del Terreno del Compartimiento 9, en la Reserva Forestal El Dorado-Tumeremo, Bolívar-Venezuela

 • Jesús Andrades-Grassi
 • Ronald Rangel
 • Juan López-Hernández
 • Neli Omaña
 • Ledyz Cuesta-Herrera
 • Alicia Gómez
Publicado 10-02-2021
Páxinas 35-45

Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro

 • Diego Carreira Flores
 • Hugo López Castro
Publicado 10-02-2021
Páxinas 19-33

Censo da poboación de lobos (Canis lupus) do norte de Galicia e estimativa da densidade

 • Pedro Alonso Iglesias
 • Miguel Hevia Barcon
 • David Martínez Lago
Publicado 18-05-2021

Reflexiones sobre reflexiones: el feísmo

 • Isabel Aguirre de Urcola
Publicado 10-02-2021
Páxinas 15-17
Ver todos os números