Vol 25 No 1 (2016)

Published: 2016-10-05

Table of contents

FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA

  • Arturo LUQUE GONZÁLEZ
  • Juan HERNÁNDEZ ZUBIZARRET
  • Carmen DE PABLOS HEREDERO
Published: 12-10-2016
Pages 5-22

TURISMO LITERARIO EN OURENSE: SITUACIÓN EN 2015 E PERSPECTIVAS

  • ILDA VÁZQUEZ AÑEL
  • NOELIA ARAÚJO VILA ARAÚJO VILA
Published: 12-10-2016
Pages 87-102

International entrepreneurship in agribusiness

  • Yákara Vasconcelos Pereira Leite
  • Walter Fernando Araújo de Moraes
  • Viviane Santos Salazar
Pages 151-162

A Galicia urbana (reseña bibliografica)

  • ÁNGEL MIRAMONTES CARBALLADA
Published: 05-10-2016
Pages 183-184