Main Article Content

María-Carmen GUISÁN
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 27 No 1 (2018), Articles, pages 159-172
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.1.5235
Submitted: 26-06-2018 Accepted: 26-06-2018 Published: 26-06-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Galicia é unha rexión do Norte de España con excelentes factores que contribúen
á calidade de vida pero con insuficientes empregos e salarios, polo que se enfronta con
problemas de perda de poboación en moitas bisbarras. Analizamos os movementos de
emigración interior e exterior. A poboación xubilada contribúe coas súas rendas a manter
a vitalidade en moitas zonas, pero é preciso tamén atraer á poboación en idade laboral a
través da creación de emprego. No período 2011-2017 só 11 das 53 bisbarras de Galicia
tiveron algún incremento do emprego e só tres (A Coruña, Santiago e Pontevedra) tiveron
un incremento de poboación. O estudo inclúe un modelo econométrico, que amosa o
impacto positivo e significativo do emprego sobre o incremento de poboación, estimado
con datos das 53 bisbarras de Galicia. Recomendamos incrementar a converxencia do
desenvolvemento industrial de Galicia cara os niveis de rexións europeas máis avanzadas.
Cited by

Article Details

References

Aldrey, J.A., Del Río,D. (2016). Crónica de un envejecimiento anunciado: Galicia 2015-2030. XIV Congreso Nacional de Población AGE, Sevilla. Disponible en:http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/agepoblacion-congresossevilla-02-2015.pdf

Barreiro, X.L., Pascual, R M, Y Araujo, L, R.(2013): O reto demográfico de Galicia, Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela),

Consello Galego de Relacións Laborais (2008). A muller na poboación galega. Capítulo 5 del Informe Socio-laboral 2008. Disponible en http://cgrl.xunta.es/revista/isl2008_5.pdf

CES(2017). Por unha alianza no sector industrial galego. Informe, disponible en: http://www.ces-galicia.org/publicacions/informes/alianza-no-sector-industrial-galego

Ferreiro-Seoane, F.J., Vaquero-García, A., Camino Santos, M. (2016). “Un estudio comarcal de la actividad turística em Galicia a partir de indicadores”. Papers de Turisme, nº 59.

IGE. Base estadística de Galicia. Varios años. INE. Base estadística de España y CCAA. Varios años.

Guisán, María-Carmen(1984). Tribuna. Crisis económica y emigración interior en Galicia. Voz de Galicia, Miércoles 18 de abril de 1984, y otras notas de prensa sobre economía gallega e informes en : http://www.usc.es/economet/galicia.htm

Guisán, M.C.(1990). Galicia 2000. Industria y Empleo. Libro publicado por el Servicio de Publicaciones de la USC, disponible on line en: http://www.usc.es/economet/galicia.htm

Guisán, M.C. (1996): “La Europa de las regiones y la convergencia española”. Revista Galega de Economía, vol. 5, nº 2, pp. 133-150.1

Guisán, M.C., Aguayo, E., Neira. I.(1999). Economía del Turismo en Galicia. Libro EE3 de la Asociación Hispalink-Galicia. Disponible en: : http://www.usc.es/economet/galicia.htm

Guisán, M.C. (2011). “Empleo, población, industria y desarrollo económico en Europa: Análisis comparativo de España, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, en 1960-2010 y perspectivas 2011-2020”. Revista Galega de Economía, Vol. 20-3, Extra.1

Guisán, M .C. (2011), coord.. Emprego sectorial e participación social das mulleres en Galicia e Europa. Servicio de Publicaciones de la USC.

Guisan, M.C. (2017 b). “La economía de Galicia y España en 2007-2017: diez años de crisis y recuperación, Revista Galega de Economía, Vol. 26-1.1

Guisán, M.C. (2017 a). Desarrollo económico regional de España, 1986-2013: 25 años de evolución. Revista Galega de Economía, Vol. 26-2.1

Guisán, M.C., Aguayo, E.(2009). Empleo y producción en Galicia en el período 2001-2008. Efectos de la industria y el turismo sobre los sectores de Servicios. Revista Galega de Economía, Vol. 18-2, disponible on line.1

Guisán, M.C., Aguayo, E., Neira, I. (1999). Economía del turismo en Galicia. Impacto económico y distribución territorial. Libro EE3, de Estudios Económicos de la Asociación Hispalink-Galicia, disponible on line en http://www.usc.es/economet/galicia.htm

Guisán, M.C., Cancelo, M.T. (2018). “Principales indicadores económicos de Galicia: evolución y situación actual”. Comunicación presentada al Congreso 50 Años de Estudios de Economía en Galicia, publicada en Revista Galega de Economía, Vol. 27-3.1

Guisan, M.C., Cancelo, M.T., Iglesias, A., Vazquez-Rozas, E. (1995). “Perspectivas demográficas de Galicia”, Documento nº 53 de la serie “Economic Development”.2

López Viso, M. (2006). El Fondo Social Europeo: escenarios y nuevos retos en el marco de la actual Unión Europea. Revista de Estudios Europeos, REE 43 (Mayo-Agosto 2006) Instituto de Estudios Europeos, en: http://ieeblogsuvaes/2a-epoca-a-partir-del-no-26/

Pazo, A.J., Moragón, M.P. Cartografía del despoblamiento en Galicia a escala parroquial. Revista de Investigación en Educación, https://dialnetuniriojaes/descarga/articulo/4729596.pdf

Otero, L., Fernández, S., Vivel, M., Reyes, S.(2007). Aproximación empírica a los problemas financieros de la PYME industrial gallega. Revista Galega de Economia, Vol. 16-2.

Pena Trapero, B.J., coord..(1975). Análisis y proyección de los recursos humanos de Galicia. Trabajo realizado por el Equipo de Econometría de la USC, publicado por el INE.

Rodil, O. (2008). La inserción de las economías periféricas en el nuevo patrón de comercio intra-industrial: el caso de la economía gallega (1988-2005). Revista Galega de Economía, Vol. 17.1

Rodríguez González, R (Dir) (2004): Os concellos galegos para o século XXI Análise dunha reestructuración do territorio e do goberno local, USC, IDEGA, Santiago de Compostela,

SANCHEZ-CARREIRA, M.C. (2009). El papel de la empresa pública industrial en el desarrollo regional. Revista Galega de Economia Vol- 18-1.3

Vence, X. (2010). Políticas de innovación en Galicia. Balance de una década. Revista Galega de Economia, Volumen 19-3, extra