Contenido principal del artículo

Miguel Anxo Rodríguez González
Universidade de Santiago de Compostela
España
Núm. 9 (2010): A balsa de pedra: España e Portugal, Colaboracións
DOI: https://doi.org/10.15304/qui.9.56
Recibido: 26-04-2012 Aceptado: 26-04-2012 Publicado: 01-05-2012
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O período que vai desde os primeiros anos 70 ata 1984 supuxo para a arte galega unha fase intensa en experienciasautoxestionadas, onde os creadores montaron iniciativas expositivas e divulgativas que terían sido máisben competencia das institucións. A amalgama estilística e o traballo en precario e colectivo caracterizaron estasexperiencias. Coa instauración da Xunta de Galicia isto remata, botando a andar as políticas culturais en sentidomoderno, con xestión a cargo de profesionais. A actual contraposición entre promoción institucional e creacióncrítica e implicada leva a revisar ese período de efervescencia, precariedade e moita ilusión que coincidíucoa Transición.
Citado por

Detalles del artículo