Contenido principal del artículo

Miguel Anxo Rodríguez González
Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0002-8926-1762
Biografía
Iago Lestegás
. Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0002-4712-2713
Núm. 17 (2018), Colaboracións
DOI: https://doi.org/10.15304/qui.17.5161
Recibido: 30-05-2018 Aceptado: 18-12-2018 Publicado: 01-03-2019
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

A cidade de Lisboa está a experimentar un profundo e rápido proceso de transformación urbana que comezou inmediatamente despois da crise financeira de 2008. Estimulada por un boom turístico e unha forte inxección de capital inmobiliario transnacional, a rehabilitación urbana avanza sobre centro histórico mellorando substancialmente o edificado pero provocando un ascenso imparable do prezo da vivenda que torna a cidade cada día máis inaccesible para os seus habitantes. Nesta investigación queremos achegarnos á comunidade artística para analizar como se está a ver afectada por este fenómeno e identificar as súas percepcións sobre o mesmo. A partir da análise do asentamento de diferentes colectivos independentes en varias zonas máis e menos centrais da capital portuguesa, suxerimos que a comunidade artística é primeiro vehículo e máis tarde vítima da xentrificación dos barrios onde se instala.
Citado por

Detalles del artículo