Contido principal do artigo

Cristian Maneiro Alonso
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 28 (2018): No centenario do Instituto-Escuela: pasado, presente e futuro dos centros integrados de ensino primario e secundario, Documentación, páxinas 265-265
Recibido: 17-09-2018 Aceptado: 19-11-2018 Publicado: 04-12-2018
Copyright Como citar

Resumo

Reseña del libro: 

Porto Castro, A. M. y Vázquez Ramil, R. (Coords.) (2017). A convivencia nas aulas: Aproximación teórica e perspectiva práctica. Santiago de Compostela (A Coruña): Andavira Editora. ISBN: 978-84-8408-020-6. 196 pp.

Detalles do artigo