Contido principal do artigo

Julia María Crespo Comesaña
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
No 28 (2018): No centenario do Instituto-Escuela: pasado, presente e futuro dos centros integrados de ensino primario e secundario, Documentación, páxinas 259-261
Recibido: 13-07-2018 Aceptado: 19-11-2018 Publicado: 04-12-2018
Copyright Como citar

Resumo

Reseña del libro:

Pino-Juste, Margarita R. (coord.) (2017). Diseño y evaluación de programas educativos en el ámbito social. Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 978-84-9104-729-2. 299 páginas.

Detalles do artigo