Contido principal do artigo

Alicia Díaz Balado
Universidade de Santiago de Compostela - USC
España
Biografía
No 23 (2013): As innovacións na historia da educación, Artigos
Recibido: 16-04-2013 Aceptado: 07-05-2013 Publicado: 21-11-2013
Copyright Como citar

Resumo

El Secretario, punto de partida do presente texto, é un exemplo clásico dos epistolarios editados en España, popularizados durante os séculos XIX e XX.

O texto inicíase cunha breve reflexión acerca da función da escritura na historia, para posteriormente sinalar a función que a carta representou nos círculos familiares e burocráticos. O artigo finaliza cunha puntualización sobre o tratamento da urbanidade nos epistolarios, así como acerca da súa función como recurso didáctico na escola.

Detalles do artigo