Co número 13 de Estudos de Lingüística Galega, correspondente a 2021, iníciase a publicación continua dos artigos recibidos e avaliados de xeito positivo. O sistema de publicación continua procura reducir o tempo de publicación das contribucións e mellorar a súa difusión e impacto. Os traballos incorpóranse á páxina da revista unha vez que son avaliados, aprobados, revisados e editados.

Ir atrás