A revista Estudos de lingüística galega está indexada en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2015 e puntuada cun ICDS de 7.278. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a indexación dunha revista en repositorios internacionais, subiu 0,079 puntos con respecto á mesma publicación en 2014.
Ir atrás