Contido principal do artigo

Jorge Blanco Ballón
Asociación Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. Entidade xestora Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. San Marcos, s/n. 15318 Abegondo. A Coruña (España)
España
https://orcid.org/0000-0002-2773-0375
Miguel Fernández Pardo
Asociación Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. Entidade xestora Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. San Marcos, s/n. 15318 Abegondo. A Coruña (España)
España
No 18 (2022), Artigos orixinais, páxinas 31-43
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id8581
Recibido: 26-07-2022 Publicado: 26-07-2022
Copyright Como citar

Resumo

A análise de contexto do sector primario e da industria alimentaria ten revelado a potencialidade para o desenvolvemento dunha estratexia integral, que estimule a produción, transformación e consumo de produtos locais, como ferramenta fronte ao cambio climático e orientada cara os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2030. Xurde así no ano 2014 o deseño do Plan Alimentario da Reserva de Biosfera, cunha serie de obxectivos e unha folla de ruta dirixidos á mellora da gobernanza do Sistema Alimentario Local como un método de produción, distribución e consumo intimamente ligado co crecemento sostible. Unha das principais iniciativas postas en marcha dentro do Plan Alimentario foi a creación dun distintivo de calidade que sirva para diferenciar as producións locais e potenciar a comercialización en circuítos de proximidade, conectando a agricultura co consumidor final, así como coa restauración e os comedores escolares.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

ADR As Mariñas-Betanzos (2013). Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Plan de Xestión (2013-2017). Abegondo.

ADR As Mariñas-Betanzos (2015). O Plan alimentario 2014-2020.

Beiras, X.M. (1969). O problema da planificación en Galicia. En Introducción á economía galega de hoxe, VVAA, 153-187. Vigo: Galaxia.

Blanco, J.M., Miranda, D., Eiriz, I.; Naveira, M., López, B. & Bonome, C. (2011). Mariñas-Betanzos sabe a... Guía de productores agroalimentarios de “Mariñas-Betanzos. Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-Betanzos.

Blanco Ballón, J., Bonome González, C., Eiríz Naveira, I. & Giménez Solla, M. (2016). Programa LEADER (2007-2013). GDR Asociación Mariñas-Betanzos. Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos.

Blanco Ballón, J.M., Crecente Maseda, R. & Vales Vázquez, C. (Coord) (2012). Propuesta de Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. Documento técnico presentado ante la UNESCO (Paris).

Crecente, M. (2004). Estudio de Desenvolvemento Turístico “Terra das Mariñas”. Asociación Terra das Mariñas.

Diehl, G.V. (2017). Desarrollando la Identidad de Marca. Identity Publications. UK.

Esparcia, J. & Mesa, R. (2020). LEADER en España. Cambios recientes, situación actual y orientación para su mejora. Universitat de València.

FAO (2019). FAO: Retos y oportunidades en un mundo globalizado. Roma.

FAO (2021). Nutrición y sistemas alimentarios: Manual para parlamentarios N° 32. Roma. https://doi.org/10. 4060/cb2005es.

Fernández Taboada, M.A. (1999). Despoboación e estructura económica: evolución recente e repercusións espaciais. En A despoboación en Galicia: preocupación ou lóxica territorial, Rodríguez González, R., López González, A., Fernández Taboada, M. A., Martínez López, M. y González Pérez, J., 131-160. Santiago: Tórculo.

Ferrás, C., Macía, X.C., García, M.Y. & Armas, F.X. (2004). El minifundio sostenible como un nuevo escenario para la economía gallega. Revista Galega de Economía, 13 (1-2): 1-25.

Gil Merino, A. (1982). La vendimia en las mariñas de Betanzos durante el siglo XVIII. Anuario Brigantino, nº 5: 92-94.

Instituto de Desarrollo. (2009). Atlas Socioeconómico de Galicia. Fundación Caixanova.

Martinez, S., Hand, M., Da Pra, M., Pollack, S., Ralston, K., Smith, T., Vogel, S., Clark, S., Lohr, L., Low, S. & Newman, C. (2010). Local Food Systems Concepts, Impacts, and Issues. Economic Research Report Number 97. United States Department of Agriculture - USDA.

Meijide Pardo, A. (1961). La viticultura gallega en el siglo XVIII. Revista de Economía de Galicia, 23-24:52-62.

Meijide Pardo, A. (1991). Aspectos de la vida económica de Betanzos en el siglo XVIII. Anuario Brigantino, 14: 51-70.

Meijide Pardo, A. (1995). La economía marítima de Sada y Fontán en la época precapitalista: Los salazones catalanes. Anuario Brigantino, 18: 91-104.

OEPM 2(020). Marcas. Ministerio de Indusctria, Comercio y Turismo. Madrid.

Oñorbe, M. (2018). Las Reservas de la Biosfera españolas como modelos de gobernanza inspiradores de áreas protegidas. Boletín EUROPARC-España. Revista técnica de los espacios naturales protegidos, 45: 20-23.

Pazo, A.J. & Moragón, M.P. (2018). El despoblamiento en Galicia: la visualización de la catástrofe. AGER, Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 2018-2: 123-154.

Ramil-Rego, P., Ferreiro da Costa, J., Gómez-Orellana, L., López Castro, H., Oreiro Rey, C., Rodríguez Guitián, M.A. (2021). Áreas Naturales Protegidas, de las propuestas pioneras a los nuevos paradigmas en pro de la salvaguarda de la Naturaleza. Monografías do Ibader, Serie Biodiversidade. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.

Roca Cendán, M (1986). Do sector agrario en Betanzos no primeiro tercio do século XX. Anuario Brigantino, 9: 71-74.

Rodríguez Guitián, M. A. & Ramil-Rego, P. (2018). Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica. Recursos Rurais, (3), 31-53. https://doi.org/10.15304/rr.id5318.

Sevilla González, L. (1981). Treinta años de cultivo de lúpulo en la comarca de Betanzos. Anuario Brigantino, nº 4: 100-102.

UNESCO (1996). Reservas de biosfera: La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial. París.