Contenido principal del artículo

Agar Ledo Arias
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
España
https://orcid.org/0000-0001-9993-3051
Núm. 20 (2021), Feitos e tendencias
DOI: https://doi.org/10.15304/quintana.20.8120
Recibido: 19-11-2021 Aceptado: 19-11-2021 Publicado: 31-12-2021
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

A exposición As miradas de Isaac é un responsable achegamento á inabarcable figura de Isaac Díaz Pardo no centenario do seu nacemento. A revisión entretece a biografía e a obra do autor a partir de nós marcados por acontecementos cruciais na súa vida: o temporán apoio á república durante a campaña polo Estatuto de Autonomía; o asasinato do pai, Camilo Díaz Baliño, paseado e fusilado polos fascistas; a invención do Laboratorio de formas de Galicia e o afastamento obrigado do seu proxecto de vida, Sargadelos, pouco antes da súa morte. A mostra recoñece a inmensidade dunha das figuras fundamentais para entender a cultura galega da segunda metade do século XX.

Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Díaz, M. A.. Luís Seoane. Notas ás súas cartas a Díaz Pardo 1957-1979. Serie Documentos 186. Sada: Ediciós do Castro, 2004.

Fandiño. X. R. Isaac Díaz Pardo. Memoria do compromiso. Santiago de Compostela: Concello de Santiago, 2020.

Ledo Arias, A. “O Museo Carlos Maside. O relato da outra historia.” Grial: revista galega de cultura 209 (2016): 127-137.

Real López, I. El Laboratorio de Formas y las políticas de la memoria. Recuperar las huellas del pasado, Madrid: Editorial Académica Española, 2018.

Rivas, M. “O segredo de Isaac.” El País Galicia, xaneiro 13, 2012. https://elpais.com/diario/2012/01/13/galicia/1326453502_850215.html [Consultado o 19 de outubro de 2021].

Salgado, D. “Un siglo de Isaac Díaz Pardo, el artista que se negó a pintar Cuelgamuros.” eldiario.es, agosto 21, 2020. https://www.eldiario.es/galicia/cultura/siglo-isaac-diaz-pardo-artista-nego-pintar-cuelgamuros_1_6176159.html [Consultado o 19 de outubro de 2021].

VV.AA. As miradas de Isaac: Centenario de Isaac Díaz Pardo (1920-2020). Catálogo de exposición. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Fundación Cidade da Cultura, 2020.

VV.AA. Sargadelos recuperado: O laboratorio de formas 40 anos despois. Catálogo de exposición. A Coruña: Fundación Luís Seoane, 2008.