Contenido principal del artículo

Adina Ioana Vladu
Universitatea din Bucureşti
Rumanía
Vol. 26 (2020), Artículos, Páginas 463-477
Recibido: 28-12-2020 Publicado: 30-06-2021
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Resumo: O obxectivo deste estudo é ofrecer aos lectores en lingua galega unha aproximación á poesía da poeta romanesa Nina Cassian, nunca antes traducida ao galego. Propoñémonos expoñer brevemente a traxectoria da autora, presentar as características máis recoñecibles da súa poesía, reflexionar sobre os seus temas recorrentes e, finalmente, propoñer versións en galego de dez poemas representativos, escollidos das dúas etapas principais da creación literaria da autora: entre os anos 60 e 80, en romanés, e a partir de 2008 en inglés. As traducións incluídas neste traballo son versións de poemas escritos, na meirande parte, en romanés, coa excepción de dous textos que se corresponden á fase final de creación da poeta, en EUA, traducidos desde o orixinal inglés. Os textos en romanés que escollemos foron incluídos nas antoloxías Spectacol în aer liber (2008) e Versuri (2018) e os textos en inglés foron publicados no volume Take My Word for It (2008).


 

Detalles del artículo