Contido principal do artigo

David Mota Zurdo
Universidad Isabel I
España
https://orcid.org/0000-0002-9578-8069
No 31 (2021): Alfabetización en saúde na escola e na comunidade, Documentación
DOI https://doi.org/10.15304/ie.31.7851
Recibido: 20-07-2021 Aceptado: 12-11-2021 Publicado: 02-12-2021
Copyright Como citar Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s) Citado por

Resumo

Reseña del libro:


Novelle López, Laura (2021). Elaboración de TFG, TFM e teses. Claves para o éxito. Servizo de Publicacións Universidade Vigo.