Contenido principal del artículo

María Luisa Pérez Rodríguez
España
Alfonso Fariña Costa
Víctor José Barbeito Pose
Centro Arqueolóxico do Barbanza (Concello de Boiro)
España
Vol. 36 (2017), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.36.5061
Recibido: 12-04-2018 Aceptado: 27-09-2018 Publicado: 05-10-2018
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Este traballo céntrase na identificación dun parcelario histórico singular: o dextro, destral ou diestral; un elemento presente na toponimia actual e que se pode rastrexar na documentación histórica galega e estudada tanto por historiadores medievalistas como por xuristas, pero que pasou inadvertido para os estudos arqueolóxicos. Rastréxase a orixe histórica do destral, xustifícase o seu análise como elemento de estudo e se procede a súa identificación describindo a metodoloxía empregada, para finalmente delimitar fisicamente nove casos de estudo e comparalos resultados métricos coa información procedente das fontes históricas.

Detalles del artículo

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)