Contenido principal del artículo

Samuel Nión Álvarez
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-9717-2383
Helena López Gómez
Grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico - Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio Departamento de Historia, Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-0394-5512
Verónica Silva Alvite
Arqueóloga. Profesional independente.
España
Martín Rivas Vázquez
Arqueólogo. Profesional independente.
España
Diego Babarro González
Arqueólogo. Profesional independente.
España
Vol. 39 (2023), Noticiario arqueológico de Galicia y el NO peninsular
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.39.6360
Recibido: 03-11-2019 Aceptado: 14-09-2022 Publicado: 15-03-2023
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O seguinte artigo expón os resultados de maior interese obtidos en dous proxectos de prospección arqueolóxica realizados na provincia de A Coruña. Ambas intervencións tiñan como obxectivo documentar ou revisar distintos emprazamentos susceptibles de acoller un xacemento arqueolóxico, combinando técnicas baseadas na creación de Modelos Dixitais do Terreo a través de Sistemas de Información Xeográfica, coa prospección superficial en campo realizada con metodoloxía arqueolóxica.


Nesta liña, a través desta publicación preténdese expoñer os resultados obtidos nestas intervencións, ao mesmo tempo que se amosa a efectividade desta combinación entre campo e PC.


 


The aim of this paper is to expose the principal results of two archaeological surveys that took place in A Coruña. The main intention of both projects was to locate different places liable to accommodate an archaeological site. In order to do so, we have employed several visualization techniques created using GIS software, combined with surveys on the archaeological terrain using archaeological methodology.

Detalles del artículo