Contido principal do artigo

Tatiana Seijo Rodriguez
Universidade de Santiago de Compostela
España
Vol 12 (2020), Anada. Recensións, páxinas 207-210
DOI https://doi.org/10.15304/elg.12.6665
Recibido: 10-03-2020 Aceptado: 24-07-2020 Publicado: 30-07-2020
Copyright Como citar
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Cameron, Deborah / Fiona McAlinden & Kathy O'Leary. 1989. Lakoff in context: The social and linguistic functions of tag questions. En Jennifer Coates & Deborah Cameron (eds.), Women in Their Speech Communities: New Perspectives on Language and Sex. 74-93. London: Routledge.

Giles, Howard / Richard Bourhis / Peter Trudgill & Alan Lewis. 1974. The imposed norm hypothesis: A validation, The Quarterly Journal of Speech 60 (4), 405-410.

Lakoff, Robin. 1975. Language and Women’s Place. New York: Harper & Row.