Contido principal do artigo

Xosé María Gómez Clemente
Universidade de Vigo (Grupo TALG)
España
Xavier Gómez Guinovart
Universidade de Vigo (Grupo TALG)
España
Andrea González Pereira
Universidade de Vigo (Grupo TALG)
España
Verónica Taboada Lorenzo
Universidade de Vigo (Grupo TALG)
España
Vol 5 (2013), Pescuda
Recibido: 31-07-2013 Aceptado: 31-07-2013
Copyright Como citar

Resumo

Neste artigo presentamos o tratamento lexicográfico do rexistro no proxecto Galnet do Grupo TALG (Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega) da Universidade de Vigo, dirixido á construción da versión galega do WordNet 3.0. Trátase dun proxecto que se atopa na súa fase inicial de desenvolvemento, mais do que xa se obtiveron uns primeiros resultados que están dispoñibles para a consulta. Ao longo deste artigo describiremos os trazos xerais do proxecto, a aproximación seguida para o tratamento do rexistro e algúns dos resultados e conclusións obtidas nesta primeira etapa do traballo lexicográfico.

Detalles do artigo

Citas

Agirre, Eneko / Philip Edmonds (2006): Word Sense Disambiguation. Berlín: Springer.

Álvez Javier et al. (2008): “Consistent Annotation of EuroWordNet with the Top Concept Ontology”, en Proceedings of the 4th Global WordNet Conference. Szeged: GWN, s. p.

Atserias, Jordi et al. (2004): “The MEANING Multilingual Central Repository”, en Proceedings of the 2nd Global WordNet Conference. Brno: GWN, 23-30.

Barzilay, Regina / Michael Elhadad (1997): “Using Lexical Chains for Text Summarization”, en Proceedings of the ACL/EACL 1997 Workshop on Intelligent Scalable Text Summarization. Madrid: ACL/EACL, 10-17.

Bentivogli, Luisa et al. (2004): “Revising WordNet Domains Hierarchy: Semantics, Coverage, and Balancing”, en Proceedings of COLING Workshop on Multilingual Linguistic Resources. Xenebra: ACL, 101-108.

Buscatermos = Servizo de Normalización Lingüística: bUSCatermos. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. <http://www.usc.es/buscatermos/>

Carballeira, Xosé Mª et al. (2009): Gran Dicionario Xerais da Lingua. Vigo: Ed. Xerais.

CORGA = Guillermo Rojo (dir.): Corpus de referencia do galego actual. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Santiago. <http://corpus.cirp.es/corga/>

CTG = Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (dirs.): Corpus técnico do galego. Vigo: Universidade de Vigo. <http://sli.uvigo.es/CTG/>

Domínguez Dono, Xesús et al. (2004): Dicionario de galego. Vigo: Ir Indo Edicións.

DRAG = González González, Manuel / Constantino García (dirs.) (1997): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega.

Elberrichi, Zakaria et al. (2008): “Using Wordnet for Text Categorization”, The International Arab Journal of Information Technology 5(1), 16-24.

Fellbaum, Christiane (ed.) (1998): WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge: MIT Press.

Fernández Montraveta, Ana / Gloria Vázquez (2010): “La construcción del WordNet 3.0 en español”, en María Auxiliadora Castillo / Juan Manuel García Platero (eds.), La lexicografía en su dimensión teórica. Málaga: Universidad de Málaga, 201- 220.

Fernández Montraveta, Ana / Gloria Vázquez / Christiane Fellbaum (2008): “The Spanish Version of WordNet 3.0”, en Angelika Storrer et al. (eds.), Text Resources and Lexical Knowledge. Berlin: Gruyter, 175-182.

Gómez Guinovart, Xavier (2012): “A Hybrid Corpus-Based Approach to Bilingual Terminology Extraction”, en Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño / Begoña Crespo (eds.), Encoding the Past, Decoding The Future: Corpora in the 21st Century. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 147-175.

Gómez Guinovart, Xavier (coord.) / Alberto Álvarez Lugrís / Eva Díaz Rodríguez (2012): Dicionario moderno inglés-galego. Ames: 2.0 Editora.

González Agirre, Aitor / Egoitz Laparra / German Rigau (2012): “Multilingual Central Repository Version 3.0: Upgrading a Very Large Lexical Knowledge Base”, en Proceedings of the Sixth International Global WordNet Conference. Matsue: GWN, s. p.

Gutiérrez Ordóñez, Salvador (1992): Introducción a la Semántica Funcional. Madrid: Síntesis.

Isahara, Hitoshi et al. (2008): “Development of the Japanese WordNet”, en Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation. Marrakech: ELRA, s. p.

Izquierdo, Rubén / Armando Suárez / German Rigau (2007): “Exploring the Automatic Selection of Basic Level Concepts”, en Proceedings of the International Conference on Recent Advances on Natural Language Processing. Shoumen: INCOMA, 298-302.

Miller, George A. et al. (1990): “Introduction to WordNet: An On-line Lexical Database”, International Journal of Lexicography 3(4), 235-244.

Miller, George A. (1998): “Nouns in WordNet”, en Christiane Fellbaum (ed.), WordNet. An Electronic Lexical Database. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 23-46.

Nazar, Rogelio / Teresa Cabré (2011) “Un experimento de extracción de terminología utilizando algoritmos estadísticos supervisados”, Debate Terminológico 07, 36-55.

Oliver, Antoni / Salvador Climent (2011): “Construcción de los WordNets 3.0 para castellano y catalán mediante traducción automática de corpus anotados semánticamente”, Procesamiento del Lenguaje Natural 47, 293-300.

Oliver, Antoni (2012): “WN-Toolkit: un toolkit per a la creació de WordNets a partir de diccionaris bilingües”, Linguamática 4(2), 93-101.

Ordan, Noam / Shuly Wintner (2007): “Hebrew WordNet: a Test Case of Aligning Lexical Databases Across Languages”, International Journal of Translation 19(1), 39-58.

Pease, Adam / Ian Niles / John Li (2002): “The Suggested Upper Merged Ontology: A Large Ontology for the Semantic Web and its Applications”, en Working Notes of the AAAI-2002 Workshop on Ontologies and the Semantic Web. Edmonton: AAAI, s. p.

Pianta, Emanuele et al. (2002): “MultiWordNet: Developing an Aligned Multilingual Database”, en Proceedings of the First International Conference on Global WordNet. Mysore: GWN, 21-25.

Pociello, Elisabete / Eneko Agirre / Izaskun Aldezabal (2011): “Methodology and Construction of the Basque WordNet”, Language Resources and Evaluation 45(2), 121-142.

Rey-Debove, Josette (1997): “La synonymie ou les échanges de signes comme fondement de la sémantique”, en A. Balibar-Mrabti et al., La synonymie. Langages 128, 1997, 91-104.

RILG = Gómez Guinovart, Xavier (dir.) (2006-2013): Recursos integrados da lingua galega. Vigo: Universidade de Vigo, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://sli.uvigo.es/RILG/>

Termoteca = Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (dirs.): Termoteca, Banco de Datos Terminolóxico da Universidade de Vigo. Vigo: Universidade de Vigo. <http://sli.uvigo.es/termoteca/>

TILG = Antón Santamarina (dir.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://sli.uvigo.es/TILG/>

Varelas, Giannis et al. (2005): “Semantic Similarity Methods in WordNet and their Application to Information Retrieval on the Web”, en Proceedings of the 7th Annual ACM International Workshop on Web Information and Data Management. Nova York: ACM Press, 10-16.

Vossen, Piek (2002): “WordNet, EuroWordNet and Global WordNet”, Revue française de linguistique appliquée 7, 27-38.