Contido principal do artigo

Ilduara Vicente
USC
España
https://orcid.org/0000-0002-7871-4527
No 33 (2021): O fenómeno das peregrinacións. Reflexións e prácticas desde unha perspectiva interdisciplinar, Varia
DOI https://doi.org/10.15304/semata.33.7812
Recibido: 30-06-2021 Aceptado: 01-11-2021 Publicado: 25-03-2022
Imaxes
Copyright Como citar Citado por

Resumo

Manuel Quiroga supuxo unha figura fundamental dentro da historia da música galega. Como intérprete acadou o maior dos logros e como ‘home do Renacemento’, cultivou a arte da composición e da pintura. Nun contexto ligado ao nacionalismo musical e pola súa relación co panorama intelectual galego, Manuel Quiroga escribíu algunhas obras adicadas a Galicia. Malia seren estas pouco abondosas, resultan moi interesantes pola inclusión de temas tradicionais nas mesmas, ben como de obras de autores do Rexurdimento musical. Aquí analízanse dúas das súas composicións máis icónicas, plantexando a afinidade de Quiroga pola música do Rexurdimento e especialmente por Juan Montes, a súa relación co folclore, todas as posibles fontes de inspiración e o tratamento de dita música nun xénero de corte clásico e virtuosístico.