Contenido principal del artículo

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Universidade de Santiago de Compostela, Profesor Emérito
Núm. 15 (2019), Artículos originales, Páginas 9-17
Recibido: 17-02-2020 Aceptado: 17-02-2020 Publicado: 17-02-2020
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Realízase unha revisión dos traballos de investigación sobre a influencia das plantacións de eucaliptos en Galicia nos recursos hídricos, solos e biodiversidade. Conclúese que estes efectos poden ser importantes baixo determinadas circunstancias pero que existen diferentes tipos de manexo da masa forestal, así como de elección do sitio que permiten minimizar o seu impacto. É posible, en consecuencia e con determinadas limitacións, continuar coa expansión destas plantacións. A conflictividade social desta árbore non se verá atenuada soamente con estudos científicos, é necesario tamén promocionar a participación pública e promover actividades e debates nos que se teñan en conta os aspectos sociais e psicolóxicos da problemática.

Detalles del artículo