Contido principal do artigo

Elvira Sahuquillo Balbuena
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0001-8750-7098
No 14 (2018), Artigos orixinais
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id5780
Recibido: 30-01-2019 Publicado: 01-02-2019
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo coméntase o achádego de dúas novas especies de orquídeas na Serra do Courel. Estes datos complementan a información existente da Familia Orchidaceae nesta serra e no contexto global de Galicia e a Península Ibérica.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Aedo, C. & Herrero, A. (Eds.) (2005). SmilacaceaeOrchidaceae, In: S. Castroviejo (Ed.): Flora Iberica, vol. XXI: 15-197. Real Jardín Botánico. CSIC. Madrid

Claessens, J. & Kleynen, J. (2016). Orchidées d´Europe. Fleur et pollinisation. Biotope éditions. Mèze. France. 448 páx.

Hermosilla Fernández, C.E. (2018). Sobre la errónea presencia de Ophrys araneola en Galicia: O. kallaikia, sp. Nov. Flora Montiberica 71: 121-138

Pedersen, H.A. & Faurholdt, N. (2007). Ophrys. The bee orchids of Europe. Royal Botanic Gardens, Kew. Richmond, Surrey. UK. 297 páx.

Sahuquillo, E. (2018). As orquídeas da Serra do Courel. Monografías do Ibader - Serie Cadernos da Estación Científica do Courel 1. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.