Contido principal do artigo

Andrés Manuel García
Laboratorio do Territorio, Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-1683-3990
Cristina Caamaño
Laboratorio do Territorio, Universidade de Santiago de Compostela
España
No 11 (2015), Artigos orixinais
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id3331
Recibido: 16-05-2016 Aceptado: 16-05-2016
Copyright Como citar

Resumo

As melloras tecnolóxicas da revolución industrial, xeraron un proceso de concentración da poboación nas cidades e de perda dos vínculos coas zonas rurais que as rodean. Estas dinámicas orixinaron un decaemento da agricultura local e unha perda de terreos agrícolas en favor de usos urbanos. Tendo en conta os retos que presentan o cambio climático, a escaseza de combustibles e o aumento da poboación urbana, xéranse unha serie de incertezas sobre soberanía e seguridade alimentarias ás que cómpre dar resposta mediante o fomento da agricultura periurbana. No presente traballo estudarase a evolución dos usos agrícolas da cidade de Lugo. Para iso analizáronse os cambios dos usos do solo cruzando mapas de usos de varios anos e utilizando regresións loxísticas. Finalmente xerouse un mapa de probabilidade de urbanización para o ano 2021 mediante un modelo de autómata celular que se cruzou cun mapa de aptitude agrícola para coñecer as zonas de alta aptitude agrícola con risco de seren urbanizadas. A metodoloxía empregada permitiu identificar factores condicionantes da perda de usos agrícolas e as zonas onde desenvolver políticas de planeamento que permitan preservar os mellores terreos agrícolas da periferia de Lugo.
Citado por

Detalles do artigo

Citas

Alonso Logroño M.P., Lois González R.C. (1997) Proceso de Industrialización y Organización Del Espacio En Un Territorio Periférico: Galicia. Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles, 24, 147–68.

Cabana Iglesias, A. (2008) Lo que queda de las agras: La evolución del paisaje agrario en Galicia. El caso de la comarca lucense de Terra Chá. En: XII Congreso de historia agraria, Córdoba 13-15 de marzo de 2008.

Carreira Pérez, X.C., Carral Vilariño, E. (2014) O pequeno é grande : a agricultura familiar como alternativa : o caso galego. A través, Ourense.

Corbelle Rico, E., Crecente Maseda, R. (2014) Urbanización, forestación e abandono. Cambos recentes na paisaxe de Galicia, 1985-2005. Revista Galega de economía, 23(1) , 35-52

Corbelle Rico, E., Santé Riveira, I. (2010) Caracterización dos cambios na superficie agrícola mediante técnicas de regresión: comarca de Terra Chá, 1956-2014. Recursos Rurais, 6, 23-33.

Díaz Fierros, F. E Gil, F. (1984) Capacidad productiva de los suelos de Galicia. Universidade de Santiago de Compostela.

Dietzel, C., Herold, M., Hemphill, J. J., Clarke, K. C. (2005) Spatio-temporal Dynamics in California’s Central Valley: Empirical Links to Urban Theory. International Journal of Geographical Information Science 19, 175–95.

Farr, D. (2008) Sustainable urbanism; urban design with nature. John Wiley & Sons, Hoboken (New Yersey), E.E.U.U.

Ferrás, C. (2011). De la aldea al suburbio. Cambios demográficos y territoriales en Galicia,1990-… Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, 20(extra 2), 11-30.

Ferrás, C. (1998). O modelo de desenvolvemento territorial de galicia. Eixo atlántico ou cidade xardín? En: Congreso de economía de Galicia, 13-29. Universidade de Santiago de Compostela.

García, A. M., Santé, I., Boullón, M., Crecente, R. (2013) Calibration of an urban cellular automaton model by using statistical techniques and a genetic algorithm. Application to a small urban settlement of NW Spain. International Journal of Geographical Information Science, 27(8), 15931611.

Jenerette G. D.; Wu J.G. (2001) Analysis and simulation of land-use change in the central Arizona-Phoenix region, USA. Landscape Ecology, 16(7), 611-626.

Li X.; Yeh A.G.O. (2000) Modelling sustainable urban development by the integration of constrained cellular automata and GIS. International Journal of Geographical Information Science, 14(2), 131-152.

Li X.; Yeh A.G.O. (2001) Zoning land for agricultural protection by the integration of remote sensing, GIS, and cellular automata. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 67(4), 471-477.

López Iglesias, E. (2000) O sector agrario galego ás portas do século XXI: balance das súas transformacións recentes. Revista Galega de Economía, 9 (1), 167-196.

Marey Pérez, M.F. ; Rodríguez Vicente, V. ; Crecente Maseda, R. (2006) Using GIS to measure changes in the temporal and spatial dynamics of forestland: experiences from north-west Spain. Forestry, 79(4), 409-422

Otero, R.; Gómez, S. (2007). La desconcentración urbana en el sistema territorial de Galicia:un enfoque conceptual y empírico. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 1(44), 259-277.

Pinto-Correia, T.; Breman, B. (2008). Understanding marginalisation in the periphery of Europe: a multidimensional process. En: Sustainable land management: strategies to cope with the marginalisation of agricultura. Roor Brouwer, Teunis van Rheenen, Shivcham S. DhiHion and Anna Martha Elgersma. Cheltenham. 1140.

Pollan, M. (2008). The food issue - An open letter to the next farmer in chief. The New York Times [en línea]. Disponible en: http://www.nytimes.com/2008/10/12/magazine/12policyt.ht ml?pagewanted=all&_r=0

Precedo, A.; Míguez, A.; Fernández, M.I. (2008). Galicia: el tránsito hacia una sociedad urbana en el contexto de la unión europea. Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. 17(extra 3), 89-108.

Steel, C. (2008). Hungry City: How food shapes our lives. Vintage, Londres.

UN-HABITAT (2010). State of the World’s Cities 2010/2011 – Cities for All: Bridging the Urban Divide. United Nations Human Settlements Programme (UNHabitat), Nairobi.

White, R.; Engelen, G.; Uljee, I. (1997). The use of constrained cellular automata for high resolution modelling of urban land-use dynamics. Environment and Planning B.