Contenido principal del artículo

Juan David Díaz López
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
Vol. 12 Núm. 12 (2013), Colaboracións
DOI: https://doi.org/10.15304/qui.12.1263
Recibido: 11-06-2013 Aceptado: 03-10-2013 Publicado: 10-12-2014
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Fronte ao panorama expansivo que presenta a industria hoteleira da Coruña nos próspe­ros anos de 1920, os 30 parecen baleiros de iniciativas novas. Pero a reali­dade é que a comezos da nova década os arquitectos Antonio Tenreiro e Peregrín Estellés abor­dan dous proxec­tos turísticos de promoción pública que rivalizan en ambición cos mellores exemplos anteriores. Relegados non obstante ao papel, ilustran dúas for­mas de concibir o hotel de vacacións, tipo ligado cunha parte significativa da historia hote­leira de Galicia.
Citado por

Detalles del artículo