Resumen

A partir dunha selección de citas emblemáticas que esbozan toda unha poética, o artigo propón un percorrido pola obra do poeta catalán Víctor Sunyol (Vic, 1955), autor herdeiro da vangarda máis radical e das propostas textualistas, destacado polo afán de reflexionar e experimentar cos límites da linguaxe até chegar a un certo silencio. Sunyol será tomado aquí como exemplo dunha forma poética que, a diferenza da do silencio da modernidade e dalgunhas das así denominadas «poéticas do silencio», escribe desde o silencio, isto é, non concibe o silencio como categoría negativa do discurso, senón que fai do silencio unha práctica discursiva.