No 1 (2019)

A revista Gladius et Scientia. Revista de Estudios de Seguridad del CESEG dedica o seu primeiro número, composto por sete artigos e cinco recensións, á relación entre intelixencia e o principio de transparencia pública. Trátase, sen dúbida, dunha relación problemática, que no actual contexto de riscos e ameazas necesita de análises depuradas e académicas. Por unha banda, a intelixencia é básica para enfrontarse con éxito ao desafío do terrorismo e radicalización e, por outro lado, a transparencia convertiuse nunha esixencia imprescindible para acadar as maiores cotas de calidade democrática.

Publicado: 2020-01-04

Táboa de contidos

Los secretos oficiales en España: un dilema entre transparencia y seguridad nacional

  • Gustavo Díaz Matey
  • Álvaro Cremades Guisado
Publicado 30-12-2019

La transparencia en inteligencia en América Latina

  • José Manuel Ugarte
Publicado 30-12-2019

Creación de la Guardia Nacional. Análisis desde la teoría de juegos

  • Jorge Eduardo Barreto Maciel
Publicado 30-12-2019

Nuevo orden revoluciones no violentas

  • Dario Enrique Cortes
Publicado 30-12-2019

Glocalización de la seguridad

  • Norberto Aser González Trigo
Publicado 30-12-2019