Contido principal do artigo

David Miguel Rodríguez Martínez
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5270-3961
Roque Sanfíz Arias
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-9453-9730
Mateo Martínez Torres
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-7659-6945
No 32 (2020), Notas de investigación, páxinas 437-440
Recibido: 16-07-2020 Aceptado: 18-07-2020 Publicado: 13-11-2020
Copyright Como citar

Resumo

A disciplina histórica adoitou manter un comportamento hermético no seu devir. Artigos, libros e unha morea de historias desenterradas dos arquivos e enterradas novamente en documentos especializados e consultados por unha minoría. Mazarelos naceu das inquedanzas por coñecer o noso pasado, do interese por difundir coñecemento histórico e axudar a comprender a actualidade. Pero o noso propósito máis importante é achegar as actuais investigacións cun ton divulgativo a un público amplo e diverso.

Detalles do artigo