Contido principal do artigo

David Miguel Rodríguez Martínez
Universidade de Santiago de Compostela.
España
https://orcid.org/0000-0001-5270-3961
Biografía
No 32 (2020), Varia, páxinas 265-280
DOI https://doi.org/10.15304/s.32.6794
Recibido: 29-04-2020 Aceptado: 08-07-2020 Publicado: 13-11-2020
Copyright Como citar

Resumo

A alternativa da migración foi unha realidade moi presente na sociedade galega masculina. Non podemos dicir o mesmo das mulleres, que tiveron que afrontar as condicións de xénero tanto na súa partida de Galicia como na súa aventura nas Américas. Neste artigo tentaremos achegar algunhas das limitacións que a migración feminina sufriu, centrándonos nos obstáculos socioculturais e laborais nunha sociedade á deriva que invisibilizou ás que se aventuraron a cruzar o Atlántico. Finalmente, aterraremos no caso mexicano e a súas particularidades.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Cagiao Vila, P. (1992): «La presencia gallega en otros lugares de América», en Cagiao Vila, P. (comp.) Galicia e América, cinco siglos de Historia, Galicia, Xunta de Galicia.

Cagiao Vila, P. (1999): Galegos en América e americanos en Galicia. Galicia, Xunta de Galicia.

Cagiao Vila, P. (2003): A muller galega na emigración a Cuba e Arxentina (1870-1930). Actas del congreso Internacional de Estudios Gallegos, Barcelona, Universitat de Barcelona.

Cagiao Vila, P. (2009): «Veinticinco años de investigación sobre emigración gallega a América», Minius, 17, pp. 145-166.

Campos Álvarez, J. R. (1993): «La emigración gallega a América (1880 – 1930). Integración y retorno». Minus, 2, pp. 133-148.

Castro Pérez, X. (1999): «A alimentación na viaxe dos emigrantes», en Cagiao Vila, P. (comp.): Galegos en América e americanos en Galicia, Galicia, Xunta de Galicia.

Fernández Prieto, L. (coord) (2000): Terra e progreso. Historia agraria da Galicia Contemporánea, Vigo, Xerais.

González Pagés, J. C. (2003): Emigración de mujeres gallegas a Cuba. Las Hijas de Galicia, Vigo, Concello de Vigo.

Hernández Borge, J. (2001): «Mujeres en la emigración exterior española a finales del siglo XIX», Xeográfica, 1, pp. 87-101.

Hernández Borge, J. (2015): «Mujer gallega y emigración: estadísticas y bibliografía», en Hernández Borge, J. e Domínguez Lopo, D. (2015): Emigración y literatura: historias, experiencias y sentimientos. Actas del Coloquio Internacional, Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela.

Iglesias López, M. R. «Con las raíces al aire. La experiencia de las emigrantes gallegas a través de nueve protagonistas», en Farías, R. (comp.) (2006): Buenos Aires Gallega. Inmigración, pasado y presente, Buenos Aires, Comisión para la preservación del Patrimonio histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Lida, C. E. (1988): «Los españoles en México. Del porfiriato a la Post-Revolución» en Españoles hacia América. La emigración en masa, Vigo, Unipro.

López Montero, C. (1983): La emigración española a Argentina (1890-1930), Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Moya, J. (2004): Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, Argentina, Emecé.

Naranjo Orovio, C. (1988): Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba, Galicia, Edicións do Castro.

Núñez Seixas, X. M. (2002): O inmigrante imaxinario: estereotipos, representacións e identidades dos galegos na Arxentina (1880-1940), Galicia: Universidade de Santiago de Compostela.

Ortiz Maddali, A. (2016): Left Behind: The Dying Principle of Family Reunification Under Immigration Law, vol. 50, 1. Dispoñible en: http://repository.law.umich.edu/mjlr/vol50/iss1/3/). [Data de consulta: 2 de xuño de 2020].

Ortuño Martínez, B. (2010): El exilio y la emigración española de posguerra en Buenos Aires, Alacant, Universidad de Alicante.

Pérez Acevedo (2001): «La presencia española en México, 1821-1930. Un recuento historiográfico», Migraciones y exilios, 2, pp. 133-156.

Rial García, S. M. (2009): «Trabajo femenino y economía de subsistencia. El ejemplo de la Galicia moderna», Manuscrits, 27, pp. 77-99

Rodríguez Galdo, M. X., Freire Esparís, M. P. e Prada Castro, A. (coords.) (1998): Mulleres e emigración na Historia Contemporánea de Galicia, Galicia, Estudos migratorios.

Rodríguez Galdo, M. X. (1999): «Mujeres que emigran, mujeres que permanecen. Contribución a un estudio de la relación entre mujeres, economía campesina y emigración. Galicia, 1880-1930», en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 6, pp. 265-294

Samuelle Lamela, C. (2000) (coord.): La emigración gallega al río de la Plata. Galicia: Xunta de Galicia.

Sánchez Alonso, B. (1990): «Una nueva serie anual de la emigración española 1882 – 1930», Revista de Historia económica, 1, pp. 133-164

Sánchez-Albornoz, N. (1995): Españoles hacia América. Una emigración en masa 1880-1930, Madrid, Alianza.

Sarmiento da Silva, É (2006): O outro Río. A emigración galega a Río de Janeiro, Santa Comba, Tresctres.

Vázquez González, A. (1988): «La emigración gallega: Migrantes, Transporte y Remensas», en Sánchez Albornoz, N. (coord.) Españoles a América. La emigración en masa (1880-1930), Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Vázquez González, A. (2008): «Unha visión xeral da migración galega contemporánea a América e Europa» en Cid Fenández, XM et al (coords.): Migracións na Galicia contemporánea. Desafíos para a sociedade actual, Santiago de Compostela, Ed. Sotelo Blanco.

Villares Paz, R. (1982): La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Madrid, Siglo XXI.

Villaverde, E. (1999): «Os galegos no estado e na cidade de Puebla á luz do Rexistro Nacional de Estranxeiros (1878-1936) », en Cagiao Vila, P. (comp.): Galegos en América e americanos en Galicia, Galicia, Xunta de Galicia.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)