Contido principal do artigo

Diego Carreira Flores
Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Departamento de Biologia, Universidade do Minho, Braga, Portugal. Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Universidade de Santiago de Compostela, Ferrol, España. Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.
España
http://orcid.org/0000-0001-9895-8222
Hugo López Castro
GI-1934 TB – Lab. Biodiversidade. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Campus Terra. Universidade de Santiago. 27002-Lugo.
España
https://orcid.org/0000-0003-0718-0297
No 17 (2021), Artigos orixinais, páxinas 19-33
DOI https://doi.org/10.15304/rr.id7495
Recibido: 10-02-2021 Publicado: 10-02-2021
Copyright Como citar

Resumo

Neste traballo faise unha relación das cinco especies de plantas vasculares mariñas presentes na Comunidade Autónoma de Galicia (Zostera marina, Zostera noltii, Ruppia maritima, Najas minor, Najas marina) cos tipos de Unidades Ambientais do Plan Director da Rede Natura 2.000 de Galicia e os tipos de hábitats da Directiva 92/43/CEE, facendo especial fincapé nas dúas especies de Zostera por estar protexidas por distintos catálogos de protección estatal e autonómico. Posteriormente faise unha revisión bibliográfica sobre as dúas especies de Zostera na Ría de Ribadeo e elabórase unha novo mapa de presenza das dúas especies en cuadrículas UTM de 125 x 125 m. Finalmente, avalíase o estado de conservación de ámbalas dúas especies de acordo coa clasificación dos informes da Axencia Europea de medio Ambiente sobre o Artigo 17 da DC92/43/CEE.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Cochón, Gustavo., & Sánchez, J. M. (2005). Variations of seagrass beds in Pontevedra (northwestern Spain): 1947-2001. Thalassas 21(2): 9-19.

Currás, A. & Mora, J., 1991. Comunidades bentonicas de la ria del Eo (Galicia-Asturias, NW España). Cah. Biol. Mar 32: 57–81.

Fernández Díaz-Formentí, J. Mª. (2009). La ría del Eo. Naturaleza entre dos aguas. Ceder Oscos-Eo. Vegadeo, Asturias.

García Blanco, G. (2017). Influencia de los afloramientos costeros en la estructura de las comunidades de Zostera marina en Galicia.

G.Flor, Fernández-Pérez, L.A. & Cabrera-Ceñal, R. (1993). Aspectos morfológicos del estuadio del Eo. Trab. Geol. Univ. Oviedo 19: 75–95.

Ramil-Rego, P., Rodríguez Guitián, M.A., Ferreiro da Costa, J., Rubinos, M., Gómez-Orellana, L., de Nóvoa Fernández, B., Hinojo Sánchez, B.A., Martínez Sánchez, S., Cillero Castro, C., Díaz Varela, R.A., Rodríguez González, P.M. & Muñoz Sobrino, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Tomo 1.- Descrición e Valoración Territorial. Tomo 2.- Fichas Descritivas. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.

Ramil-Rego, P., Rodríguez-Guitian, M.A, Rubinos, M., Hinojo, B., Blanco, J.M., Sinde, M., Gómez-Orellana, L., Díaz, R., Martínez, S. & Muñoz, C. (2005). La expresión territorial de la biodiversidad. Paisajes y hábitats. Recursos Rurais – Cursos e Monografías 2: 109-128

Ramil-Rego, P. & Crecente Maseda, R. (Coord.). (2012). Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento Técnico. Dirección Xreal de Conservación da Natureza, Conselleria do Medio Rural (Xunta de Galicia) & Instittuo de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, IBADER (USC). Santiago de Compostela. 8 Vol. [Available in: http://www.ibader.gal/ficha/155/142/Plan-Director-da-Rede-Natura-2000-de-Galicia.html].

Redondo, V. G., Criado, I. M. B., & Tapia, P. D. (2017). Las praderas de Zostera marina del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y territorios adyacentes: distribución, abundancia y flora asociada. Nova Acta Científica Compostelana 24: 1-12.

Reza-Rodriguez, X.B., Ramil-Rego, P., Ruano de la Haza, C. & Alvarez Garcia, M.A. (Dir). (2007). Poposta de Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón. (Galicia y Asturias, España). Xunta de Galicia. Principado de Asturias.

Ruipérez M., Salazar J.M., Alarcón D., Verborgh P., Meizoso M.J., de Stephanis R., 2012. Posidonia en tus manos. Guía didáctica sobre las praderas de Posidonia oceanica. Proyecto LIFE09 NAT/ES/000534, Ed. CIRCE, Algeciras.

Ruiz, J. M., Guillén, E., Ramos Segura, A., & Otero, M. (2015). Atlas de las praderas marinas de España. Instituto Español de Oceanografía.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)