Contenido principal del artículo

Manuel Antonio Rodríguez Guitián
Universidade de Santiago de Compostela
España
Rosa Romero Franco
Universidade de Santiago de Compostela
España
Carlos Real
Universidade de Santiago de Compostela
España
Javier Ferreiro da Costa
Universidade de Santiago de Compostela
España
Núm. 9 (2013), Artículos originales
Recibido: 06-02-2014 Aceptado: 06-02-2014
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Se presenta un estudo detallado dos tipos de bosques existentes na Devesa da Rogueira (Folgoso do
Courel, Lugo, España) elaborado a partir da información previamente publicada e da realización de novos traballos de inventariación en campo. En total, recoñécense 21 comunidades diferentes de bosques, para as que se describe a súa ecoloxía, caracterización florística e distribución dentro da área de estudio. Tendo en conta a reducida extensión da superficie arborada estudiada (310 ha) e a súa elevada riqueza fitocenótica, a Devesa da Rogueira confírmase como un lugar de excepcional valor
ambiental, non só dentro do contexto local ou autonómico, senón dentro da área temperada do NW Ibérico.

Detalles del artículo

Artículos más leídos del mismo autor/a(s)