Recursos Rurais. Revista do IBADER (Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Agrario)  é unha revista internacional, de carácter anual fundada en 2005, que acolle artigos, revisións e notas orixinais sobre a investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.

Recursos Rurais aparece indexada en DOAJ, Latindex Catalogue 2.0 , Fuente Académica Premier, Biological Abstracts (BA), BIOSIS Previews, Zoological Record, AGRIS, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, Rebiun, Internet Archive.

O portal dixital de Recursos Rurais aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son o galego, español, francés, inglés e portugués.

No 19 (2023)

Recursos Rurais

Publicado: 2023-12-22

Táboa de contidos

Impact des fumures organiques sur les rendements de la tomate et sur la densité des champignons à mycorhizes arbusculaires dans la zone de Saguiya (Niger)

 • Ibrahim Jamilou Salissou
 • Dahiratou Ibrahim Doka
 • Abdoul R. Harouna Maidoukia
 • Abdoul L. Youchaou
 • Remigio Paradelo Núñez
 • Moussa Baradje
 • Saidou Addam Kiari
 • Sabiou Mahamane
 • Youssouf Mohamadou
Publicado 22-12-2023
Páxinas 5-14

Razones y pasiones: revisión crítica sobre la eucaliptización en España

 • Alfonso de Luaces
 • Karsten Schröder
Publicado 22-12-2023
Páxinas 15-54

Actualización do censo de lobos do norte de Galicia. Valoración crítica sobre metodoloxía e resultados do censo da Xunta de Galicia de 2021-2022

 • Pedro Alonso Iglesias
 • David Martínez Lago
 • Miguel Hevia Barcón
Publicado 22-12-2023
Páxinas 67-82

Las inspecciones administrativas en materia de protección animal en las explotaciones ganaderas

 • Lucía Belver
 • Mercedes Camiña
 • Jesús Cantalapiedra
Publicado 22-12-2023
Páxinas 83-91
Ver todos os números