Recursos Rurais: Novas https://revistas.usc.gal/index.php/rr <p><em>Recursos Rurais. Revista do IBADER</em> (Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Agrario) &nbsp;é unha revista internacional, de carácter anual fundada en 2005, que acolle artigos, revisións e notas orixinais sobre a investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.</p> <p><em>Recursos Rurais</em> aparece indexada en DOAJ, Latindex Catalogue 2.0 , Fuente Académica Premier,&nbsp;Biological Abstracts (BA), BIOSIS Previews, Zoological Record, AGRIS, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, Rebiun, Internet Archive.</p> <p>O portal dixital de<em> <em>Recursos Rurais</em> </em>aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son o galego, español, francés, inglés e portugués.</p> <p><img src="/public/site/images/pramilrego/basesdatos-02.jpg" width="663" height="63"></p> gl-ES Sat, 09 May 2020 07:49:27 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60