Main Article Content

ILDA VÁZQUEZ AÑEL
UNIVERSIDADE DE VIGO
Spain
NOELIA ARAÚJO VILA ARAÚJO VILA
UNIVERSIDADE DE VIGO
Spain
Vol 25 No 1 (2016), Articles, pages 87-102
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.25.1.3661
Submitted: 12-10-2016 Accepted: 12-10-2016 Published: 12-10-2016
Copyright How to Cite

Abstract

Os principais autores da literatura galega naceron en Ourense e moitos dos escenarios nos
que se desenvolven as súas obras sitúanse nesa terra. Actualmente, os organismos de
turismo consideran que o turismo literario é un novo nicho de mercado. Neste artigo,
establécese, en primeiro lugar, un marco teórico no que se definen os conceptos que
existen sobre o turismo e o patrimonio literario. A continuación, tras realizar unha análise
cualitativa vía entrevistas en profundidade, móstranse os recursos da provincia, cales se
están a utilizar a nivel turístico, cales non e os que poderían incluírse nunha adecuada
planificación turística. O propósito é o de verificar se a provincia de Ourense conta cos
recursos necesarios como para chegar a se converter nun destino de turismo literario de
referencia. Finalmente, sinálanse as conclusións que podemos tirar deste labor de
investigación.
Cited by

Article Details

References

ABAD, P.(2003). El turismo rural en Galicia. Revista Galega de Economía, Vol. 12-2. En http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm (galego e castelán)

AGUSTÍN LACRUZ, Mª.C.; GIMENO ARLAZÓN, B. (2014): “Rutas literarias”, Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y Escritura. Dispoñible en http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Rutas%20literarias

AMEIXEIRAS, D. (2014): "Ourense baseado en feitos reais", Luzes, 7, pp. 44 – 52.

ARANA PALACIOS, J. (2013): Embarquen por la biblioteca. Gijón: Ediciones Trea.

ARIAS CHACHERO, P. (2011): Trasalba, terra literaria. Ourense: Fundación Otero Pedrayo.

BEIGI, H.; HOSSEIN M.; AZANI, M. (2015): “Literary tourism and place identity of the central plateau of Iran”, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5 (6), pp. 309–406. Dispoñible en http://www.academia.edu/11468316/Literary_tourism_and_place_identity_of_the_central_plateau_of_Iran

BLANCO MARTÍN, E. (2014): La literatura como recurso turístico: los cafés literarios de Madrid. Valladolid: Universidad de Valladolid. Dispoñible en http://cerro.cpd.uva.es/bitstream/10324/5451/1/TFG-N.11.pdf

BUSBY, G.; GEORGE, J. (2004): The Tailor of Gloucester: Potter meets Potter – literary tourism in a cathedral city. Plymouth: University of Plymouth. Dispoñible en https://www.academia.edu/151663/The_Tailor_of_Gloucester_Potter_meets_Potter__literary_tourism_in_a_cathedral_city

BUSBY, G.; KLUG, J. (2001): “Movie induced tourism: the challenge of measurement andother issues”, Journal of Vacation Marketing, 7 (4), pp. 316-332.

BUTCHER-YOUNGHANS, S. (1993): Historic House Museum. A practical handbook for their care, preservation, and management. Oxford: Oxford University Press.

BUTLER, R. (1986): Literature as an influence in shaping the image of tourist destinations. In Marsh, J.S. (ed.) Canadian Studies of Parks, Recreation and Tourism in Foreign Lands (pp.111-132). Peterborough, Canada: Department of Geography, Trent University.

CAÑIZARES RUIZ, M. C. (2008): "La ruta de don Quijote en Castilla-La Mancha (España): Nuevo itinerario cultural europeo", Nimbus: Revista de climatología, meteorología y paisaje, nº 21 - 22, pp. 55 – 75. Dispoñible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2899589

CARSON, S.; HAWKES, L.; GISLASON, K.; MARTIN, S. (2013): “Practices of literary tourism: an Australian case study”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7 (1), pp. 42 – 50. Dispoñible en http://eprints.qut.edu.au/76456/1/76456.pdf

CASADO NIETO, R. Mª (1990): “Placas conmemorativas orensanas”, Porta da Aira: revista de historia del arte orensano, 3, pp. 67-209. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2015556

FERREIRA, L.; AGUIAR, L.; PINTO, R. (2012): “Turismo cultural, itinerários turísticos e impactos nos destinos”, CulTur, Revista de Cultura e Turismo, 2, pp. 109 – 126. Dispoñible en http://www.uesc.br/revistas/culturaeturismo/ano6-edicao2/7.turismo-cultural.pdf

FRIEZA, L.; CASTRO, N.; PINA, S.; COKE, E.; QUINTEIRO, S. (2007): “Viagens com Manuel Teixeira Gomes”, Dos Algarves, 16, pp. 8 – 15. En http://www.dosalgarves.com/revistas/N16/2rev16.pdf

GÓMEZ, J.; QUIJANO, C. (1991). Rutas e Itinerarios Tuisticos En España. Madrid: Editorial Síntesis.

GUISÁN, M.C., AGUAYO, E.(2009). Empleo e produción de Galicia en el período 2001-2008. Efectos de la industria y el turismo en los sectores de servicios. Revista Galega de Economía, Vol.18-2. En: http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm (galego y castelán).

GUISÁN, M.C.(1990). Galicia 2000. Industria y Empleo. Servicio de Publicaciones USC. Disponible en: http://www.usc.es/economet/galicia.htm, http://www.usc.es/economet/galicia2000.pdf

GUISÁN, M.C.(2013). Emprego e poboación nas provincias e comarcas de Galicia. Anexo D en GUISÁN, M.C., coordindora(2013). Emprego sectorial e participación social das mulleres en Galicia e Europa. Servicio de Publicacións USC. Resumen en: http://www.usc.es/economet/galicia.htm

HENDRIX, H. (2014): “Literature and Tourism: Explorations, Reflections, and Challenges”. En Quinteiro, S. e Baleiro, R. (2014): Lit & Tour: Ensaios sobre Literatura e Turismo, pp.19 – 29. http://www.academia.edu/8396510/Literature_and_Tourism_Explorations_Reflections_and_Challenges_2014_

HERBERT, D. (1995): Heritage, Tourism and Society. Londres: Pinter

HERBERT, D. (2001): "Literary places, tourism and the heritage experience", Annals of Tourism Research, 28 (2), pp. 312 – 333. Dispoñible en http://www.hyut.net/admin/files/Literary%20places,%20tourism%20and%20the%20heritage%20experience.pdf

HOPPEN, A. (2011): Literary places and tourism. A study of visitors' motivations at the Daphne du Maurier Festival of Arts and Literature. Bournemouth: Bournemouth University. Dispoñible en https://www.academia.edu/4138112/Literary_Places_and_Tourism__A_study_of_visitors_motivations_at_the_Daphne_Du_Maurier_Festival_of_Arts_and_Literature

HOPPEN, A.; BROWN, L.; FYALL, A. (2014): “Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations?”, Journal of Destination Marketing & Management, 3 (1), pp. 37 – 47. Dispoñible en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X1400002X#

JAMES, B. (2013): “Role of literature in the sustainability of the tourism”. Dispoñible en https://bennykarinattu.wordpress.com/2013/08/23/role-of-literature-in-the-sustainability-oftourism/

JIA, H. (2009): “The construction of literary tourism site”, Tourism. Case Study, 57 (1), pp. 69 – 83. http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F80800&ei=DV6bUvfGFLOy7AaI7oAY&usg=AFQjCNEVwUE5_ r4y5qF6HMRQB0DGZNz4jg&bvm=bv.57155469,d.ZGU

LOZANO PLEGUEZUELOS, R. (2013): "Turismo Literario Hispánico y su influencia en el interés por el español". Estudios Hispánicos en el siglo XXI. Belgrado: Universidad de Belgrado. Dispoñible en http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/iberijske-studije/estudios-hispanicos-en-el-siglo-xxi/

MAGADÁN DÍAZ, M.; RIVAS GARCÍA, J. (2011): Turismo literario. Oviedo: Septem Ediciones.

MALHOTRA, N. K. (1997): Investigación de Mercados. Un enfoque práctico. México: Prentice-Hall.

MIQUEL PERIS, S.; BIGNÉ ALCAÑIZ, J. E.; LÉVY, J. P.; CUENCA BALLESTER, A. C.; MIQUEL ROMERO, M. J. (1997): Investigación de Mercados. Madrid: McGraw-Hill.

ORJALES SOMOZA, A. (2009): “Aproximación al turismo literario en las distintas rutas jacobeas: turismo literario en la Ruta del Norte”. III Edición Becas de Investigación. Caminos Jacobeos. pp. 97144. Dispoñible en http://www.camaracompostela.com/caminos/b2010.pdf

PILLET CAPDEPÓN, F. (2014): “El paisaje literario y su relación con el turismo cultural”, Cuadernos de Turismo, 33, pp. 297 – 309. Dispoñible en http://revistas.um.es/turismo/article/view/195751/160451

QUINTEIRO, S.; BALEIRO, R. (2014): “Uma personagem à procura da literatura: A ficção literária e a prática turística”, Dos Algarves,24, pp.9–27. http://www.dosalgarves.com/revistas/N24/2rev24.pdf

RIBEIRO DE ABREU, J. F. (2012): A Ilha da Madeira pela mão dos seus poetas – Construção de um roteiro literário. Universidade da Madeira.

RIJO DE CARVALHO, I. C. (2009): Turismo literário e redes de negócios. Passear em Sintra com Os Maias. Abeiro: Universidade de Abeiro. Dispoñible en http://ria.ua.pt/handle/10773/1691

ROBINSON, M.; ANDERSEN, H. C. (2002): “Reading between the lines. Literature and the creation of touristic spaces”. En ROBINSON, M. e ANDERSEN, H. C. Literature and tourism -essays in the reading and writing of tourism. pp. 1 – 38. Londres: Thomson.

RUIZ SCARFUTO, R. (2013): “Literary Routes: Contributions to Natural/Cultural Heritage Tourism. How Landscape Transforms Literature and Tourism”, AlmaTourism, 4 (8). Dispoñible en http://almatourism.unibo.it/article/view/4016/3468

SEATON, A. V. (1999): “Book town tourims and rural development in peripheral Europe”, International Journal of Tourims Research, 1 (5), pp. 389 – 399.

SIERRA LÓPEZ, A. (2011): Métodos cualitativos de investigación en turismo. Método Delphi. Dispoñible en https://es.scribd.com/doc/46910113/Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-en-Turismo-MetodoDelphi

SMITH, Y. (2012): Literary tourism as a developing genre: South Africa's potential. Pretoria: University of Pretoria. Dispoñible en http://repository.up.ac.za/handle/2263/29043?show=full

SOLDEVILA I BALART, L.; DE SAN EUGENIO VELA, J. (2012): “Geografía literària dels Països Catalans. El cas de la comarca d'Osona”, AUSA, XXV, 170, pp. 979 – 1001.

SQUIRE, S. (1993): “Valuing countryside: reflections on Beatrix Potter tourism”, Area, 25, pp. 5 – 10.

SQUIRE, S. (1996): Literary Tourism and Sustainable Tourism: Promoting ‘Anne of GreenGables’ in Prince Edward Island, Journal of Sustainable Tourism 4 (3), pp.119-134.

UCCELLA R., F. (2013): Manual de patrimonio literario. Espacios, casas-museo y rutas. Gijón: Ediciones Trea.

VALCÁRCEL, M. (1995): A cidade da Xeración Nós. Ourense: Caixa Galicia. VALCÁRCEL, M. (2001): Ourense, craro río, verde val. A cidade na voz dos seus poetas. Ourense: Concello de Ourense/Concellaría de Cultura.

VALCÁRCEL,M.(2004):“Ourense, universo literario”, conferencia inaugural de XXI Galeusca: Ourense – Allariz. http://www.aelg.org/resources/galeuscas/Ourense_Allariz_04/Textos/Marcos_Valcarcel.pdf

WATSON, N. J. (2006): The literary tourist. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

WESTERS,M.(2008):El turismo literario: ¿peregrinación moderna? La imagen y el papel de Barcelona en La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=107206