Contido principal do artigo

Margarita Barrera
Universidad de Sevilla – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
España
https://orcid.org/0000-0003-2736-1132
Alfredo Mainar
Universidad de Sevilla – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
España
https://orcid.org/0000-0003-2032-9658
José Vallés
Universidad de Sevilla – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
España
https://orcid.org/0000-0002-5363-1338
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-18
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6304
Recibido: 26-09-2019 Aceptado: 07-03-2020 Publicado: 10-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

Os sectores de alta tecnoloxía teñen capacidade para cambiar a dirección e a velocidade de crecemento dunha economía. Isto débese ao feito de que se producen cambios na tecnoloxía de produción destes sectores e, por tanto, tamén se producen cam-bios nas funcións da súa produción, nas funcións de demanda e, en consecuencia, no funcionamento da economía. Este traba-llo busca establecer as interaccións económicas que se producen cando existen cambios nalgún sector deste tipo. En concreto, aplícanse técnicas de análise multisectorial a matrices de contabilidade social para determinar como funciona o efecto multi-plicador dentro dunha economía, descompóndoo e analizando os efectos de redistribución que se producen sobre o resto das actividades económicas. Para a análise tómase como exemplo o caso da óptica en España; os resultados mostran unha alta capacidade dinamizadora destes sectores tanto polo seu efecto multiplicador como polos seus efectos de redistribución.

Detalles do artigo