Main Article Content

Edelmiro López-Iglesias
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Biography
Vol 28 No 3 (2019), Articles, pages 1-20
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.28.3.6168
Submitted: 13-07-2019 Accepted: 13-07-2019 Published: 19-12-2019
Copyright How to Cite

Abstract

In the last 30 years, the Galician agricultural and agri-food sector has had to face deep changes in its operating environment, as a result of changes in markets, policies and societal demands. In that context, the sector has shown in some aspects a remarkable dynamism and response capacity. Examples include the growth of milk production, which allowed Galicia to consolidate its position among the top ten dairy regions of the EU, or the development of differentiated and quality productions, mainly in beef and wine. With regard to production technology, the agricultural sector maintained a high investment effort which, coupled with the accelerated decrease in labor, made it possible to correct the low rate of capital per worker. This investment effort also allowed the consolidation of a set of medium-sized professional holdings, still minority in number but already the productive core of the sector. However, despite the advances, the agri-food chain continues to register strong deficiencies, especially in two aspects: structural deficits in the land base of farms and land uses, and the weakness of the agroindustry. Deficiencies that have caused an increase in the deficit of the agri-food trade balance in the last three decades.


 

Cited by

Article Details

References

Compés López, R., López Iglesias, E., e Martínez Gómez, V. (2011). Evolución de la PAC y evaluación de las propuestas legislativas para la reforma de 2013. En J. M. García Álvarez-Coque e F. Sineiro García (Coords.), Apoyo público a la agricultura española 2003-2010 (pp. 23-69). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. DOI: https://doi.org/10.13140/2.1.1822.1445

Consellería do Medio Rural (2018): Produtos galegos de calidade. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural. Recuperado de https://mediorural.xunta.gal/areas/alimentacion/produtos_de_calidade/

Corbelle, E., e Crecente, R. (2014). Urbanización, forestación e abandono. Cambios recentes na paisaxe de Galicia 1985-2005. Revista Galega de Economía, 23(1), 35-52. Recuperado de http://www.usc.es/revistas/index.php/rge/article/view/2445

Corbelle, E., Enríquez, M. J., Ónega, F., e Crecente, R. (2014): Propiedade, mobilidade da terra e valorización territorial. Lugo: Universidade de Santiago de Compostela, Laboratorio do Territorio. Recuperado de https://sitegal.xunta.gal/sitegal/forms/propiedade_mobilidade_terra_e_valorizacion_territorial.pdf

López Iglesias, E. (1996): Movilidad de la tierra y dinámica de las estructuras agrarias en Galicia.. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Recuperado de https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/13487_all.pdf

López Iglesias, E. (1998). El sector agrario en Galicia: alcance y límites de su reestructuración en la última década. En M. Molina, C. Muñoz e L. Ruiz-Maya (Coords.), El sector agrario. Análisis desde las Comunidades Autónomas (pp. 335-369). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/Mundi-Prensa. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1551

López Iglesias, E. (2015): O complexo lácteo galego nun mercado liberalizado. Estratexias e políticas ante a desaparición do sistema de cotas na UE. Foro Económico de Galicia. Documento 13/2015. Ourense: Foro Económico de Galicia. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4645.8325

López Iglesias, E., Carmona Badía, X., Guntín Araújo, X., Santiso Blanco, J.A., Sineiro García, F., Valdés Paços, B., Alonso Ferro, R., e Camiña Eiras, S. (2016). Plan Estratéxico do Clúster Alimentario de Galicia 2016-2020. Resumo executivo. Santiago de Compostela: Clúster Alimentario de Galicia (CLUSAGA). Recuperado de https://www.clusteralimentariodegalicia.org/images/pages/68470401-plan-estrat%C3%A9xico-20162020.pdf

López Iglesias, E., e Pérez Fra, M. (2017): Unha estratexia para a Galicia rural do século XXI. Diagnóstico e propostas para o debate. Foro Económico de Galicia. Documento 22/2017. Ourense: Foro Económico de Galicia. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28021.27365

López Iglesias, E., Sineiro García, F., e Lorenzana Fernández, R. (2013). Processes of farmland abandonment: Land use change and structural adjustment in Galicia (Spain). En D. Ortiz-Miranda, A. M. Moragues-Faus e E. Arnalte-Alegre (Eds.), Agriculture in Mediterranean Europe. Between old and new paradigms (Research in Rural Sociology and Development, 19, pp. 91-120). Bingley: Emerald. DOI: https://doi.org/10.1108/S1057-1922(2013)0000019007

Meixide, A. et al. (2018): A economía galega. Informe 2017. A Coruña: Afundación-Obra Social ABANCA. Recuperado de https://www.afundacion.org/es/cultura/publicacion/a-economia-galega.-informe-2017

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2017): Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG) de Productos Agroalimentarios. Año 2016. Madrid: MAPA. Recuperado de https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidaddiferenciada/dop/default.aspx

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018): Datos de comercialización de las Denominaciones de Origen Protegidas de vinos (DOP) en la campaña vitivinícola 2016/2017. Madrid: MAPA. Recuperado de https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidadagroalimentaria/informedopsvinoscampana2016-2017_web_tcm30-452257.pdf

Santiso Blanco, J. (2017). Dinámica recente e retos de futuro do sector lácteo en Galicia. Cuestións para o debate. Xornada Propostas para o sector lácteo galego do futuro. Oleiros (A Coruña): Asociación Galega Terra e Leite.

Sineiro García, F. (2009). Los complejos de actividades agroalimentarias y de la madera. Proyecto Galicia. Economía, t. LXI: Los sectores y actividades productivas (pp. 19-55). A Coruña: Hércules.

Sineiro García, F., González Laxe, F., e Santiso Blanco, J. (2005): La industria alimentaria en Galicia. A Coruña: Instituto de Estudios Económicos de Galicia-Fundación Pedro Barrié de la Maza. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/275029936_La_industria_alimentaria_en_Galicia

Valdés Paços, B., e López Iglesias, E. (2008): Análise do complexo de produción agroalimentario galego a través das taboas input-output. Documentos de Economía 26. Santiago de Compostela: Fundación Caixa Galicia/CIEF, Centro de Investigación Económica y Financiera. DOI: https://doi.org/10.13140/2.1.1428.9283