Contenido principal del artículo

Anna Wendorff
Universidad de ?ód?, Polonia
Polonia
https://orcid.org/0000-0003-0829-6603
Biografía
Aneta Joanna Pawłowska
Universidad de Loz, Polonia
Polonia
https://orcid.org/0000-0003-2847-4403
Biografía
Núm. 19 (2020), Colaboracións, Páginas 303-314
DOI: https://doi.org/10.15304/qui.19.6009
Recibido: 04-05-2019 Aceptado: 28-04-2020 Publicado: 18-01-2021
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

El artículo reflexiona sobre la traducción de la imagen en palabras. En la primera parte se enumeran las teorías que relacionan la imagen con la palabra, a continuación se acerca el tema de las audiodescripciones (descripciones verbales para las personas con deficiencia visual) de las obras de arte. En la parte práctica se compara la descripción curatorial y la audiodescripción de la Sala Neoplástica del Museo de Arte de Łódź para analizar cómo la situación de la recepción de la obra audiodescrita modifica la forma de su descripción. Asimismo se indican los cambios actuales en la percepción y escritura de las audiodescripciones de las obras de arte. Igualmente se toca el problema de la elección de la técnica adecuada, desde el punto de vista de los métodos contemporáneos del análisis de las bellas artes para la creación de las audiodescripciones.

Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Asociación Española de Normalización y Certificación. Norma UNE 153020. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías. Madrid: AENOR, 2005.

Barańczak, Stanisław. “Problematyka funkcji perswazyjnej tekstów literackich i paraliterackich w świetle tez Semantyki Ogólnej.” Studia Polonistyczne 4 (1977): 155-165.

Boehm, Gottfried. O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, edited by Daria Kołacka. Translated by Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik. Kraków: Universitas, 2014.

Bryl, Mariusz. “Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki.” Atrium Quaestiones VI (1993): 55-85.

Doesburg, Theo van, and Cornelis van Eesteren. “Tot een beeldende Architektuur.” De Stijl VI, no. 6/7 (1923): 91–92.

Figiel, Wojciech, and Robert Więckowski. “Sztuka (nie) do zobaczenia: badanie preferencji odbiorców audiodeskrypcji do dzieł sztuki za pomocą metod ilościowych.” Komunikacja Specjalistyczna. Communication for Special Purposes. Fachsprachen kommunikation. Professionalnaja kommunikacija VIII (2014): 73–83.

Gadamer, Hans-Georg. Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, edited by Krzysztof Michalski. Translated by Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski. Warszawa: PIW, 1979.

Imdahl, Max. “Giotto: z zagadnień ikonicznej struktury sensu.” In Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów, Artium Quaestiones, edited by Mariusz Bryl, Piotr Juszkiewicz, Piotr Piotrowski, Wojciech Suchocki, 111-138. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Ingarden, Roman. Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966.

Jerzakowska, Beata. “Audiodeskrypcja malarstwa – wyznaczniki gatunku i ich realizacje tekstowe.” PhD diss., Adam Mickiewicz University, 2018.

Jerzakowska, Beata. Posłuchać obrazów. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016.

Kaczmarek, Beata M., ed. Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Warszawa: Fundacja Batorego, 2011.

Künstler-Zawisza, Izabela. Audiodeskrypcja jako narracja. Zastosowanie analizy filmu oraz analizy jego percepcji w pisaniu i nauczaniu audiodeskrypcji. Warszawa, 2017.

Ładnowska, Janina. “Sala Neoplastyczna – z dziejów kolekcji sztuki nowoczesnej w Muzeum Sztuki w Łodzi.” In Miejsce sztuki.Museum - Theatrum Sapientiae, Theatrum Anima-bile, edited by Zespół kustoszy Muzeum Sztuki w Łodzi, 71-81. Łódź: Muzeum Sztuki, 1991.

Ładnowska, Janina. “Sala Neoplastyczna – z dziejów kolekcji sztuki nowoczesnej w Muzeum Sztuki w Łodzi.” In Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, vol. 1, edited by Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółkowska, 326-342. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015.

Pawłowska, Aneta, and Anna Wendorff. “Obraz – opis – symulakrum.” Przekładaniec 35 (2017): 86-106.

Pawłowska, Aneta, and Julia Sowińska-Heim. Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Poprzęcka, Maria. Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2000.

Sochoń, Jan. “Hermeneutyka – wstępne rozpoznania.” Warszawskie Studia Teologiczne VIII (1995): 219-232.

Steiner, George. Presencias reales. Barcelona: Destino, 1991.

Szarkowska, Agnieszka, and Piotr Wasylczyk. “Audiodeskrypcja autorska.” Przekładaniec 28 (2014): 48-62.

Szymańska, Barbara. Rekomendacje dotyczące udostępniania instytucji muzealnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych. Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2015.

Szymańska, Barbara, and Tomasz Strzymiński. Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych. Białystok: Fundacja Audiodeskrypcja, 2010.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza, 1975.