Contido principal do artigo

Adrián Feijoo
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-4381-5467
No 32 (2020), Reseñas, páxinas 413-416
Recibido: 10-07-2020 Aceptado: 01-08-2020 Publicado: 13-11-2020
Copyright Como citar

Resumo

Reseña del ensayo de Ramón Villares Galicia, una nación entre dos mundos (Pasado & Presente, 2019).

Detalles do artigo