Contido principal do artigo

David Peón Pose
Universidade da Coruña
España
http://orcid.org/0000-0002-5212-4385
Xose Manuel Martínez Filgueira
Universidade da Coruña
España
No 30 (2018): Bioeconomía y Memoria Ecológica de los Territorios: Transdisciplinariedad para un Futuro Sostenible, Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/s.30.5372
Recibido: 24-07-2018 Aceptado: 04-12-2018 Publicado: 20-12-2018
Copyright Como citar

Resumo

Tras a crise financeira, a reordenación do mapa bancario e consecuente perda de entidades financeiras
propias, cuestionámonos se a problemática de acceso a crédito bancario pode ser máis acusada para as PEMEs galegas en entornas rurais. O obxectivo da investigación é o estudo do crédito comercial como alternativa ao crédito bancario, o diagnóstico das dificultades de acceso a financiamento e a súa relación cos desequilibrios territoriais rural-urbano.
Os resultados son aínda preliminares, pola necesidade de refinar os datos de acceso a financiamento das empresas e as escollas de tipo econométrico. Con todo, tomando unha mostra de empresas industriais da provincia da Coruña, compróbase que os volumes de crédito comercial son relativamente
baixos no contexto europeo, e as empresas que operan no rural conceden menos crédito comercial que as urbanas. Ademais, fináncianse máis vía provedores – coherente coa hipótese de contar con peor acceso a crédito bancario – mais o efecto non é significativo para as empresas independentes.
Citado por

Detalles do artigo