Contido principal do artigo

Emilio Victorino Carral Vilariño
Universidade de Santiago de Compostela-EPS de Enxeñaría-Lugo
España
https://orcid.org/0000-0002-7909-047X
Xoán Carlos Carreira Pérez
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-2555-5427
No 30 (2018): Bioeconomía y Memoria Ecológica de los Territorios: Transdisciplinariedad para un Futuro Sostenible, Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/s.30.5366
Recibido: 23-07-2018 Aceptado: 05-12-2018 Publicado: 20-12-2018
Copyright Como citar

Resumo

Dende a perspectiva  da soberanía alimentar analízanse os dados de produción-consumo na Galiza tomando como referencia as estatísticas oficiais do Ministerio de Agricultura e Pesca do estado español. Ademais realízase unha análise sectorial por bacías alimentares-comarcas naturais e grandes aglomeracións urbanas. Obtense un balance global positivo no producido na Galiza, con  déficits parciais nos cereais gran e froiteiras. Os habitantes potencialmente autoabastecidos/as dentro da súa propia comarca (comercialización local) supera o 50% no caso dos cultivos forraxeiros, prados e pasteiros e tamén no viñedo. Máis do 60%  en patacas e 70%  se incluímos cultivos hortícolas e as leguminosas gran.

Citado por

Detalles do artigo