Valoración global

Na miña opinión, o traballo debe ser*

  
  
  

Observacións sobre o contido

Interese científico (actualidade, orixinalidade, etc.)*

Metodoloxía e fontes*

Bibliografía*

Achegas relevantes*

Algunha parte do traballo é superflua e debe ser suprimida?

Observacións sobre a forma

Redacción

Estrutura xeral do estudo

Outras observacións de interese

* Campos obrigatorios