Contido principal do artigo

Jonathan Torres Téllez
Universidad Pablo de Olavide
España
https://orcid.org/0000-0001-5035-557X
Alberto Montero Soler
Universidad de Málaga
España
https://orcid.org/0000-0003-2237-9560
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-19
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6257
Recibido: 30-08-2019 Aceptado: 27-02-2020 Publicado: 10-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo toma o caso de Portugal durante o período 2003-2017 para investigar o efecto dun shock negativo na taxa de de-semprego sobre a formación de novos fogares e o tempo durante o que esta se ve afectada polo empeoramento das condi-cións económicas xerais. Para iso, estimouse un Modelo de Vectores Autorregresivos no que se incorporan diversas variables endóxenas e exóxenas que, segundo a literatura, inciden sobre a formación de fogares. Os resultados demostran que a taxa de desemprego é a variable que en maior medida explica a creación de novos fogares, reforzando a relación entre a situación económica e outras variables de natureza social, como a emancipación persoal. Ademais, o impacto dun shock permanente na taxa de desemprego prolóngase durante os dous anos seguintes sobre a formación de novos fogares, momento no que esta volve aos seus niveis iniciais.

Detalles do artigo