Contido principal do artigo

Federico Daniel Naspleda
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata (IdHICS) – Laboratorio en Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET)
Arxentina
https://orcid.org/0000-0001-9720-4576
Biografía
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-17
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6063
Recibido: 27-05-2019 Aceptado: 27-03-2020 Publicado: 10-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

Varias discusións tiveron lugar en relación á acumulación industrial arxentina desde a etapa neoliberal (denominada tamén como “convertibilidade”) ata a súa ruptura na etapa de posconvertibilidade. As discusións ordénanse ao redor de se entre ambos os lapsos se manifestaron cambios estruturais significativos no perfil industrial predominante –segundo a preponde-rancia na elaboración de commodities industriais– ou se, pola contra, existen máis continuidades. O presente estudo achégase aos mencionados debates examinando a industria, por unha banda baixo a dinámica de acumulación dos sectores que a inte-gran, e por outra, segundo un modelo insumo produto. Á súa vez, co obxectivo de estudar as características do crecemento das manufacturas na posconvertibilidade e de establecer comparacións coa convertibilidade, diferéncianse as fases de incre-mento acumulativo das fases de crises e recuperación. Este estudo incorpórase desde este enfoque ás teses que sosteñen as continuidades persistentes en ambas as etapas.

Detalles do artigo