Main Article Content

Luis Enrique SIMBAÑA-TAIPE
Spain
María Jesús RODRÍGUEZ-GULÍAS
Spain
David RODEIRO-PAZOS
Universidad de Santiago de Compostela
Spain
Vol 27 No 2 (2018), Articles, pages 85-98
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.2.5660
Submitted: 06-12-2018 Accepted: 06-12-2018 Published: 06-12-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Ecuador foi un dos países latinoamericanos que experimentou cambios
significativos no campo social e económico nas últimas décadas, converténdose nunha das
economías máis importantes da rexión. Por iso, resulta relevante coñecer as relacións
existentes entre o tamaño e a taxa de crecemento das empresas deste país. Este traballo
realiza a súa achega ao contrastar a lei de Gibrat cunha mostra de 25.179 empresas de
todos os sectores económicos para o período 2000-2013. Aplicamos o método
xeneralizado dos momentos en dous modelos de crecemento e utilízase como medida de
crecemento as vendas e o emprego. As descubertas obtidas indican que as taxas de
crecemento das empresas grandes son menores cás das pequenas. Ademais, a idade ten
unha relación non linear, xa que namentres que nos seus primeiros anos de vida a relación
é negativa, a determinada idade cambia a positiva. Esta investigación achega evidencias
para a orientación da política pública en países que se atopan en desenvolvemento.

 

 


Abstract: Ecuador is of the Latin American countries experiencing significant changes in
the social and economic field in recent decades, becoming one of the most important
economies in the region. Therefore, it is relevant to know the existing relationships
between the size and growth of companies in this country. This study accomplishes this by
contrasting Gibrat's law in a sample of 25,179 companies from all economic sectors for the
period 2000-2013. We apply the generalized method of moments in two growth models
and it is used as a measure of growth regarding both sales and employment. Findings
show that the growth rates of large companies are lower than those of small companies. In
addition, age has a non-linear relationship, while in the first years of life the relationship is
negative, at a certain age changes to positive. This research provides evidence for the
orientation of public policies in developing countries.

Cited by

Article Details

References

ADAMOU, A. & SASIDHARAN, S. (2007). The impact of R&D and FDI on firm growth in emergingdeveloping countries: Evidence from Indian manufacturing industries. Recuperado de https://ssrn.com/abstract=987024 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.987024.

AISSA, S. B. & GOAIED, M. (2016). Determinants of Tunisian hotel profitability: The role of managerial efficiency. Tourism Management, 52, 478-487.

ALMSAFIR, M. K., NASSAR, I. A., AL-MAHROUQ, M. H., & HAYAJNEH, J. A. (2015). The Validity of Gibrat's Law: Evidence from the Service Sector in Jordan. Procedia Economics and Finance, 23, 1602-1606.

ARELLANO, M. & BOND, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.

ARÉVALO LUNA, G. A. (2014). Ecuador: economía y política de la revolución ciudadana, evaluación preliminar. Revista Apuntes del Cenes, 33(58), 109-134.

ASLAN, A. (2008). Testing Gibrat’s law: Empirical evidence from panel unit root tests of Turkish firms.

ATUESTA, B., CUEVAS, F., & ZAMBONINO, D. (2014). ¿Qué impulso la reducción de la pobreza y la desigualdad en Ecuador en la decada pasada? Una historia del mercado laboral urbano.

AUDRETSCH, D., KLOMP, L., SANTARELLI, E. & THURIK, A. (2004). Gibrat’s law: Are the services different? Review of Industrial Organization, 24, 301–324.

BENTZEN, J., MADSEN, E. S. & SMITH, V. (2012). Do firms' growth rates depend on firm size? Small Business Economics, 39(4), 937-947.

BOND, S., (2002). Dynamic panel data models: a guide to micro data methods and practice. Portuguese Economic Journal, 1, 141-162.

CAINELLI, G., EVANGELISTA, R. & SAVONA, M. (2006). Innovation and economic performance in services: a firm-level analysis, Cambridge Journal of Economics, 30(3), 435-458.

CAPASSO, M., TREIBICH, T., & VERSPAGEN, B. (2015). The medium-term effect of R&D on firm growth. Small Business Economics, 45 (1), 39-62.

CARRIZOSA, M. T. (2007). Firm growth, persistence and multiplicity of equilibria: an analysis of Spanish manufacturing and service industries. Tesis doctoral (Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili). Recuperado de http://www.tdx.cat/handle/10803/8447.

CEPAL, N. (2015). Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe: un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de renta media.

CHOI, B. P. (2010). The US property and liability insurance industry: Firm growth, size, and age. Risk Management and Insurance Review, 13(2), 207-224.

COAD, A. & RAO, R. (2011). The firm-level employment effects of innovations in high-tech US manufacturing industries. Journal of Evolutionary Economics, 21(2), 255-283.

COAD, A. (2017). Firm age: a survey. Journal of Evolutionary Economics, 1-31.

COAD, A., SEGARRA, A. & TERUEL, M. (2016). Innovation and firm growth: Does firm age play a role? Research Policy, 45(2), 387-400.

COLOMBELLI, A., HANED, N. & LE BAS, C. (2013). On firm growth and innovation: Some new empirical perspectives using French CIS (1992-2004). Structural Change and Economic Dynamics, 26, 14-26.

DAUNFELDT, S. O., & ELERT, N. (2013). When is Gibrat’s law a law?. Small Business Economics, 41(1), 133-147.

DAZA IZQUIERDO, J. (2016). La Ley de Gibrat en las economías emergentes: el caso de Brasil. http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/3986/TDUEX_2015_Daza_Izquierdo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DE HAAN, J., SCHOLTENS, B., & SHEHZAD, C. T. (2009). Growth and earnings persistence in banking firms: A dynamic panel investigation.

DEL MONTE, A. & PAPAGNI, E. (2003). R&D and the growth of firms: empirical analysis of a panel of Italian firms, Research policy, 32(6), 1003-1014.

FARIÑAS, J. C. & MORENO, L. (1997). Size, age and growth: an application to Spanish manufacturing firms. En Documento de Trabajo 9705, Fundación Empresa Pública. Recuperado de ftp://ftp.fundacionsepi.es/pie/dt9705.pdf, consultado en marzo 09 de 2016.

FERNHOLZ, R. & KOCH, C. (2016). Why are big banks getting bigger? Research Department, SSRN Working paper, Federal Reserve Banks of Dallas. [consultado 26 feb 2018] Disponible en: http://www.ricardofernholz.com/bankSize.pdf

FIALA, R. (2017). Testing Convergence toward Gibrat's Law for Czech Manufacturing Firms. Ekonomicky Casopis, 65(8), 737-750.

FOTOPOULOS, G., & GIOTOPOULOS, I. (2010). Gibrat’s law and persistence of growth in Greek manufacturing. Small Business Economics, 35(2), 191-202.

FUJIWARA, Y., DI GUILMI, C., AOYAMA, H., GALLEGATI, M., & SOUMA, W. (2004). Do Pareto–Zipf and Gibrat laws hold true? An analysis with European firms. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 335(1-2), 197-216.

GARCÍA-MANJÓN, J. & ROMERO-MERINO, M. (2012). Research, development, and firm growth: Empirical evidence from European top R&D spending firms. Research Policy, 41, 1084-1092.

GIBRAT, R. (1931), Les inégalités économiques. Recueil Sirey.

GODDARD, J., WILSON, J. & BLANDON, P. (2002). Panel tests of Gibrat’s Law for Japanese manufacturing. International Journal Industry Organization, 20(3), :415-433.

HARKATI, R., & MOHAMAD, A. (2016). Gibrat's law and liquidity constraints: evidence from Malaysia industrial sector companies. International Journal of Economics, Management and Accounting, 24(2), 135.

HOMMA, T., TSUTSUI, Y., & UCHIDA, H. (2014). Firm growth and efficiency in the banking industry: A new test of the efficient structure hypothesis. Journal of Banking & Finance, 40, 143-153.

HOXHA, D. (2008). Entrepreneurship, employment and fast-growing firms in Kosova. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 4(2-3), 203-217.

LABRA, R. & TORRECILLAS, C. (2014). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico. UAMAccenture Working Papers, 16, 1-57.

LEITAO, J., SERRASQUEIRO, Z., & NUNES, P. (2010). Testing Gibrat’s Law for Listed Portuguese Companies: A Quantile Approach. International Research Journal of Finance and Economics, 37(1), 147-158.

LOI, T. H. & KHAN, A. A. (2012). Determinants of firm growth: evidence from Belgian companies. Tesis de Máster, Universidad de Gante.

LOTTI, F., SANTARELLI, E. & VIVARELLI, M. (2009). Defending Gibrat’s Law as a long-run regularity. Small Business Economics, 32(1), 31-44.

LOTTI, F., SANTARELLI, E., & VIVARELLI, M. (2003). Does Gibrat's Law hold among young, small firms?. Journal of evolutionary economics, 13(3), 213-235.

MANSFIELD, E. (1962). Entry, Gibrat’s law, innovation, and the growth of firms. The American economic review, 52(5), 1023-1051.

MIRALLES-QUIROS, M., MILLARES-QUIROS, J. L., & DAZA-IZQUIERDO, J. (2017). Contraste de la ley de Gibrat en la banca comercial brasileña. Contaduría y Administración, 62(5), 1643-1656.

MUKHOPADHYAY, A., & AMIRKHALKHALI, S. (2010). Profitability performance and firm size-growth relationship. Journal of Business & Economics Research, 8(9), 121.

NASSAR, I. A., ALMSAFIR, M. K., & AL-MAHROUQ, M. H. (2014). The Validity of Gibrat's Law in Developed and Developing Countries (2008–2013): Comparison based Assessment. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 129, 266-273.

NEIRA BURNEO, S. (2016). Inclusión financiera de las pymes en el Ecuador, Naciones Unidas, Santiago de Chile.

NUNES, P. M., GONÇALVES, M. & SERRASQUEIRO, Z. (2013). The influence of age on SMEs’ growth determinants: Empirical evidence. Small Business Economics, 40(2), 249-272.

PAGANO, P. & SCHIVARDI, F. (2003). Firm size distribution and growth. The Scandinavian Journal of Economics, 105(2), 255-274.

PAVÓN, L. (2016). Inclusión financiera de las pymes en el Ecuador y México. PIERGIOVANNI, R. (2010). Gibrat's Law in the “Third Italy”: Firm Growth in the Veneto Region. Growth and Change, 41(1), 28-58.

RODRÍGUEZ-GULÍAS, M. J., FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. & RODEIRO-PAZOS, D. (2016). Growth determinants in entrepreneurship: A longitudinal study of Spanish technology-based university spin-offs. Journal of International Entrepreneurship, 14(3), 323-344.

ROODMAN, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136.

SANTANA, F. B., VELÁZQUEZ, J. A. D. & MARTEL, M. C. V. (2006). Concepto, perspectivas y medida del crecimiento empresarial. Cuadernos de administración, 19(31), 165-195.

SERRASQUEIRO, Z. & NUNES, P. M. (2010). Non-linear relationships between growth opportunities and debt: Evidence from quoted Portuguese companies. Journal of Business Research, 63(8), 870-878.

SIMBAÑA, L. E., RODRÍGUEZ-GULÍAS, M. J., & RODEIRO-PAZOS, D. (2017). Growth determinants in Ecuadorian companies. European Journal of Applied Business and Management, 3(3).

STULZ, R. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of financial Economics, 26(1), 3-27.

TANG, A. (2015). Does Gibrat’s law hold for Swedish energy firms?. Empirical Economics, 49(2), 659674.

ZAHRA, S. A., VAN DE VELDE, E., & LARRANETA, B. (2007). Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs. Industrial and Corporate Change, 16(4), 569608.