Contido principal do artigo

Josep Baqués Quesada
Universitat de Barcelona – Facultat de Dret
España
http://orcid.org/0000-0002-8526-4149
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-18
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.5413
Recibido: 21-08-2018 Aceptado: 20-12-2019 Publicado: 10-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

A ideoloxía liberal conservadora adoita ser vista como a inimiga do Estado do benestar e incluso da idea mesma de xustiza social. Porén, non é menos certo que o seu discurso inclúe diagnósticos e remedios para consolidar unha sociedade máis for-te. Este artigo explora os fundamentos teóricos desa proposta, especialmente no que concirne aos dous grandes temas da igualdade e da pobreza, así como ao papel atribuído ao Estado e ao mercado, para alcanzar unha conclusión moi matizada na que se combinan críticas ao igualitarismo, concesións pragmáticas a certas políticas sociais e apostas máis convencidas a fa-vor de colectivos desfavorecidos.

Detalles do artigo