Main Article Content

Dionisio RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Meteogalicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,Santiago de Compostela
Spain
Vol 25 No 3 (2016), Articles, pages 27-44
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.25.3.3797
Submitted: 09-12-2016 Accepted: 09-12-2016 Published: 09-12-2016
Copyright How to Cite

Abstract

A loita contra o cambio climático implica elaborar as políticas e medidas de
redución de emisións ou o fomento dos sumidoiros e o sector agrario é un dos sectores
económicos para o que hai que establecer políticas de mitigación. O inventario de gases de
efecto invernadoiro (GEI) de cada país é un dos documentos chave para o deseño das
políticas de mitigación xa que nos permite coñecer as fontes produtoras e a cantidade
emitida por cada unha, así como os potenciais de sumidoiro dos cultivos e solos agrarios.
Neste traballo, mediante unha análise comparada de diferentes propostas de medidas de
mitigación para o sector agrario elaboradas no ámbito europeo, internacional (FAO) ou
nacional e outras propostas de países de agricultura avanzada, como Nova Zelanda,
amósanse as dificultades de acadar que o deseño desas políticas e medidas sexa efectivo,
que se reflicta contablemente no inventario de GEI de cada país e que, ademais, signifique
reducións a nivel de explotación agraria. Desenvólvese un exemplo de política de
mitigación mediante a análise do subsector leiteiro europeo.

 

Cited by

Article Details

References

AgriClimateChange (2014). Una agricultura respetuosa con el clima Evaluaciones energéticas y de emisiones de gases de efecto invernadero a escala de explotación en la Unión Europea. Proyecto LIFE. AgriClimateChange. http://www.agriclimatechange.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=52&Itemid=79&lang=es

CONAMA (2014). Mitigación y adaptación en el sector agrario. Coordina: Fundación Global Nature. Grupo de Trabajo 1.

CONAMA. 2014. http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014//GTs%202014/1_final.pdf

DG Climate Action. European Commission. (2012). Next phase of the European Climate Change Programme: Analysis of Member States actions to implement the Effort Sharing Decision and options for further community-wide measures. Agriculture sector – Policy case studies report. AEA DG ENV C.5/SER/2009/0037.June 2012.

DG Climate Action. https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=AEA+DG+ENV+C.5%2FSER%2F2009%2F0037.+June+2012

EEA, European Environment Agency (2014). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2012 and inventory report 2014. European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory2014

European Parliament (2014). Measures at farm level to reduce greenhouse gas emissions from EU agriculture. Directorate general for internal policies. Policy department structural and cohesion policies. Agriculture and environmental development. European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/513997/IPOLAGRI_NT%282014%29513997_EN.pdf

International Panel of Climate Change. UNEP.WMO.(1996). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC.

International Panel of Climate Change. UNEP.WMO (2006) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. IPCC.

Karin, Andeweg et al. (2014). Reducing greenhouse gas emissions from livestock: Best practice and emerging options The Livestock Research Group (LRG) of the Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA) and Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform. New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC).

MAGRAMA (2014a). Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España, año 2013 (ESYRCE). MAGRAMA.

MAGRAMA (2014b). España, Informe Inventarios GEI 1990-2012 (Abril de 2014). MAGRAMA.

MAGRAMA (2014c). Inventarios Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2012. Volumen 2: Análisis por Actividades SNAP. MAGRAMA.

Ministry for the Environment (2014). New Zealand’s Greenhouse Gas Inventory 1990 – 2012. Ministry for the Environment. April 2014. http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/nzl-2014-nir-14apr.zip

Oficina Española de Cambio Climático (2014). Hoja de ruta de los sectores difusos a 2020. MAGRAMA. Oficina Española de Cambio Climático. https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Oficina+Espa%C3%B1ola+de+Cambio+Clim%C3%A1tico+(2014).+Hoja+de+ruta+de+los+sectores+difusos+a+2020.+MAGRAMA.+Oficina+Espa%C3%B1ola+de+Cambio+Clim%C3%A1tico.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2009). Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020.

Pierre J. Gerber et al. (2013). Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera. Una revisión de las opciones técnicas para la reducción de las emisiones de gases diferentes al CO2. FAO,2013 https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Mitigaci%C3%B3n+de+las+emisiones+de+gases+de+efecto+invernadero+en+la+producci%C3%B3n+ganadera.+Una+revisi%C3%B3n+de+las+opciones+t%C3%A9cnicas+para+la+reducci%C3%B3n+de+las+emisiones+de+gases+diferentes+al+CO2.+FAO+2013