Main Article Content

Miguel A. Vázquez Taín
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 25 No 2 (2016), Articles, pages 69-86
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.25.2.3734
Submitted: 18-11-2016 Accepted: 18-11-2016 Published: 18-11-2016
Copyright How to Cite

Abstract

Este traballo analiza o sistema público de pensións contributivas en Galicia e no

conxunto do Estado español. Malia que o sistema de pensións é único en España, presenta

elementos diferenciais a nivel territorial que singularizamos para o caso galego. Aspectos

como o número e a evolución de pensionistas e pensións do sistema, a súa contía, a súa

distribución por modalidades e polos reximes nos que se causan, a taxa de cobertura

poboacional, a relación entre cotizantes e pensionistas e, como sistema contributivo, os

gastos e ingresos do mesmo, son elementos básicos para avaliar a realidade actual e as

perspectivas de futuro do sistema de pensións en Galicia e no conxunto do Estado. Na case

totalidade das variables estudadas, se o sistema se analiza a nivel territorial, Galicia

presenta peores indicadores que a súa media. Aínda que a estrutura económica e laboral,

pasada e presente, condiciona a realidade dun sistema de pensións de repartimento, en

Galicia incide en maior medida a súa estrutura poblacional que, de individualizarse e

separarse territorialmente do sistema, hipotecaría a súa viabilidade futura.

Cited by

Article Details

References

DÍAZ-GIMÉNEZ, J. (2014): “Las pensiones europeas y sus reformas recientes”, Documento de Trabajo Nº 7/2014, Instituto BBVA de Pensiones.

GÓMEZ SALA, J.S. y SÁNCHEZ MALDONADO, J. (2000): “La geografía de la Seguridad Social española desde una perspectiva de ciclo vital”, Hacienda Pública Española, monografía: Las pensiones en España, Instituto de Estudios Fiscales, págs. 149-152.

GÓMEZ SALA, J.S. y SÁNCHEZ MALDONADO, J. (2007): “Seguridad Social y Comunidades Autónomas”, Revista de Estudios Regionales, Nº 78, págs. 231-259.

HERCE SAN MIGUEL, J.A. (2015): “Las pensiones en las Comunidades Autónomas”, Documento de Trabajo Nº 12/15, Instituto BBVA de Pensiones.

HERCE SAN MIGUEL, J.A. y VENTURA BRAVO, J.M. (2014): “Las pensiones en España y Portugal”, Documento de Trabajo Nº 2/2014, Instituto BBVA de Pensiones.

INE (2016): Cuentas Económicas. Contabilidad Regional de España, base 2010.

INE (2016): Encuesta anual de estructura salarial, 2013. INE (2016): Padrón. Población por municipios, año 2015.

LÓPEZ GOLPE, J. y REIG BOTELLA, A. (2014): “O sistema público de pensións”, Revista Galega de Economía, vol. 23, núm. 1, págs. 115-136.

MEYSS (2016): Estadísticas de Afiliación. Ministerio de Hacienda y Seguridad Social https://w6.segsocial.es/PXWeb/pxweb/es/?rxid=dc1fdb9f-0356-46ca-aee7-508d9ffc10bb.

MEYSS(2016): Estadísticas de Pensiones, https://w6.segsocial.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001.

MEYSS (2016): Estadísticas, Presupuestos y Estudios, http://www.segsocial.es/Internet_1/Estadistica/index.htm.

MEYSS(2016): Información Económico Financiera, http://www.segsocial.es/Internet_1/InformacionEconomicof/index.htm.

OECD (2015): Pensions at a Glance 2015, OECD.

OECD (2014): Pensions Outlook 2014, OECD.

UTRILLA DE LA HOZ, A. (2006): “El balanç de la Seguretat Social i de les pensions per comunitats autònomes”, Nota d’economia 85, 2n quadrimestre, págs. 45-54.