Main Article Content

Sandra HERNÁNDEZ LÓPEZ
Querétaro, México
Mexico
Biography
Elia Socorro DÍAZ NIETO
Querétaro, México
Mexico
Biography
Alberto de Jesús PASTRANA PALMA
Querétaro, México
Mexico
Biography
Josefina MORGAN BELTRÁN
Querétaro, México
Mexico
Biography
Vol 24 No 1 (2015), Articles, pages 79-88
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.24.1.2744
Submitted: 07-09-2015 Accepted: 07-09-2015 Published: 07-09-2015
Copyright How to Cite

Abstract

A necesidade de xestionar o coñecemento xurdiu como unha imperiosa necesidade da globalización. Pódese analizar como a culminación do proceso de modernidade, e que formulou un progreso indefinido como meta, que trouxo consecuencias duradeiras como o coñecemento, e indesexables como a exclusión e a división social. O termo desenvolvemento local é un termo relativamente novo que xurdiu en Europa en contraposición á globalización. O desenvolvemento é favorecido polas innovacións, ao axudar aos individuos a aumentar as súas capacidades, oportunidades e favorecer ao desenvolvemento local (López, 1998, citado en Formichela http://www.fidamerica.cl). Esta investigación ten como variables a xestión do coñecemento e os proxectos de investigación. O obxectivo central é avaliar o impacto dos centros de desenvolvemento tecnolóxico de Querétaro na xestión do coñecemento de proxectos de tecnoloxía, así como a contribución dos investigadores neste impacto. A relevancia e pertinencia desta investigación comeza nas tendencias internacionais de investigación que estableceron directrices de impacto na sociedade a través de organizacións nacionais e internacionais como: O grupo do Banco Mundial que se centra no desenvolvemento social; o Consello Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (CONACYT) e Institucións de Educación Superior, entre outros.
Cited by

Article Details

References

Banco Mundial (2015). Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB). En http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

Cancelo, M.T., Díaz-Vázquez, M.R., Guisán, M.C. “Gasto en investigaciones y su impacto sobre el crecimiento regional”, Working Paper 32, Economic Development, University of Santiago de Compostela, at http://ideas.repec.org/s/eaa/ecodev.html

Capra, F. (2003) Conexiones Ocultas. Editorial Anagrama.

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society” Information Technology and Global Capitalism en Hutton & Giddens

Castells, M. (1996).The information Age Vol. 1 The rise of the network society. Londres. Blackwell. 1996

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: SAGE.

Freeman, C. (1982) The economics of industrial Innovation. second edition (Mass) MIT Press

Guisan, M.C. (2004). “Education, Research And Manufacturing In EU25: An Inter-Sectoral Econometric Model Of 151 European Regions”, 1995-2000. Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 4-2, 9 de mayo de 2014. https://ideas.repec.org/a/eaa/eerese/v4y2004i4_9.html

Guisan, M.C. (2005). “Universities and Research Expenditure in Europe and the USA”, 1993-2003: An Analysis of Countries and Regions”. Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 5-2, http://www.usc.es/economet/rses.htm

Giuni, P.E. (2013) la calidad como filosofía de gestión. Recuperado http://www.pablogiuni.com.ar/httpwwwpablogiuni

Hankook. (2010). Obtido o 05 de xuño de 2013, dende http://www.hankooktireeu.com/es/tecnologia/centros-id.html Identidad y cultura Organizacional en un mundo globalizado Josefina Morgan Beltrán 2013

López, R. (1998) Apuntes de la cátedra sociología del Dto. De Economía U.N.S. http://www.fidamerica.cl/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_1142.pdf, 13-5-2014

Muñoz, J. (2005). Atlas.ti. Barcelona: Creative Commons. Páramo, T. (2014). Comunicación, globalización e identidad social. Redalyc, 79-100.

Peter, D. (2003). Harvard Business Gestión del Coñecemento. España: Deusto.

REPSOL(2013). http://www.repsol.com/eses/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnología

Schwartz, H. & Jacobs, J. (1984). Sociología cualitativa: método para la reconstrucción de la realidad. México: Trillas.

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Medellin: Universidad de Antioquia, obtido o 07 12, 2013, dende http://www.campusjuriquilla.unam.mx/

Uwe, F. (2004). An Introduction to qualitative research. California: SAGE.

Zemelman, H. (2012). Los horizontes de la razón 1. España: ANTHROPOS.