Main Article Content

José Manuel SASTRE CENTENO
Universidad de Valladolid
Spain
Biography
Elena INGLADA GALIANA
Universidad de Valladolid
Spain
Biography
Vol 24 No 1 (2015), Articles, pages 29-40
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.24.1.2682
Submitted: 16-07-2015 Accepted: 16-07-2015 Published: 16-07-2015
Copyright How to Cite

Abstract

As microfinanzas, dende os seus inicios na segunda metade do século XX, percorreron un longo camiño para chegar a converterse no sistema financeiro dos máis necesitados, dos pobres, tanto nos países máis pobres como nas nacións prósperas. A través dos diversos servizos que ofrecen, especialmente os microcréditos, fixeron posible unha saída da pobreza a un gran número dos máis necesitados e o acceso a obxectivos antes imposibles de acadar como a educación dos fillos, a sanidade, a seguridade social e un mellor futuro fóra do círculo vicioso da pobreza. Na actualidade, as características dos factores que configuraron as primeiras entidades microfinanceiras cambiaron. O financiamento, que se apoiaba nunha primeira etapa nas subvencións dos organismos financeiros internacionais ou dos gobernos, están evolucionando cara a un financiamento propio sustentado polos beneficios e os aforros dos clientes. Os pobres resultaron ser extraordinarios clientes tanto por ser cumpridores cos seus compromisos, como por ter disciplina de aforro, especialmente as mulleres, que son o grupo máis numeroso e responsable dos microcréditos. Neste contexto, as microfinanzas aparecen como un subsector rendible e, consecuentemente, a banca comercial con financiamento propio e capacidade de expansión, viu nesta contorna unha posibilidade de ampliar o seu negocio, desembarcando con toda a súa capacidade financeira. Neste momento estanse desenvolvendo movementos de intervención da banca comercial en todos os mercados das microfinanzas. O futuro parécenos claro, outro problema son os obxectivos. Para as microfinanzas clásicas, un dos valores que implicaban rendibilidade, era o apoio para rachar co círculo vicioso da pobreza. Hai unha forte dúbida sobre se a banca comercial tamén o considera un valor contable.
Cited by

Article Details

References

AA.VV. (2003): "Definitions of Selected Financial Terms, Ratios and Adjustments for Microfinance", Washington, CGAP, Microfinance Consensus Guidelines.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. (2003): Indicadores de desempeño para instituciones microfinancieras. Guía técnica. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

BICCIATO, F.; FOSCHI, L.; BOTTARO, E.; GANAPINI, F. I. (2002): Microfinanzas en países pequeños de América Latina: Bolivia, Ecuador y El Salvador, Serie Desarrollo Productivo nº 121, División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Santiago de Chile: CEPAL, febrero.

CHESTON, S.; LISA KUHN, L. (2006): Empowering Women through Microfinance. Nueva York: UNIFEM.

GUTIÉRREZ GOIRIA, J.; UNCETA SATRUSTEGI, K. (2011): Instrumentos y actores de la actuación española en microfinanzas en el exterior: ¿cómo se complementan? Valladolid: Cumbre Mundial del Microcrédito.

FELDER-KUZU, N. (2010): Microfranquicias. Casos Prácticos. Más allá de los microcréditos. Madrid: Ariel.

GARCÍA FERNÁNDEZ-MURO, C.; OLIVÉ ALDASORO, I. (2003): Alcance versus desempeño financiero en los programas de microfinanzas: Apuntes Teóricos y Algunos ejemplos. Madrid: Revista de Economía Mundial, núm. 9, 129-152

LEDGERWOOD, J. (1999): Manual de Microfinanzas. Una perspectiva institucional y financiera. Washington: Banco Mundial.

MARULANDA, B.; OTERO, M. (2005): Perfil de las microfinanzas en Latinoamérica en 10 años: Visión y Características. Boston: ACCION Internacional, Pág. 4.

VIRREIRA CENTELLAS, R. (2010): Introducción a las Microfinanzas. Buenos Aires: AFIN, Centro Internacional de apoyo a las innovaciones financieras

VONDERLACK, R. M.; SCHREINER, M. (2001): Mujeres, Microfinanzas y Ahorro: Lecciones y Propuestas. Washington: Center for Social Development.

WENNER, M. D.; CAMPOS, S. (2000): Lecciones en la penetración de la banca comercial en microfinanzas. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo

WESTLEY, G. D. (2007): Bancos comerciales en microfinanzas: Mejores prácticas y directrices para el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

YUNUS, M (2010): El banquero de los pobres. Los microcréditos y la batalla contra la pobreza en el mundo. Barcelona: Paidos.